System ERP: Poznaj kluczowe obszary

Finanse i księgowość

System ERP znacząco upraszcza zarządzanie standardowymi procesami, danymi oraz działaniami finansowymi takimi jak księgowanie transakcji, przygotowywanie sprawozdań finansowych, obsługa kont bankowych, kosztów produkcji, zapasów czy środków trwałych.

Środki trwałe

Użytkując system ERP Microsoft Dynamics NAV otrzymujesz w pełni zintegrowany moduł zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie aktywami firmy. 

Sprzedaż i zakupy

System ERP Microsoft Dynamics NAV zawiera liczne funkcje wspierające efektywne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz operacjami zwrotu.

Marketing

Kluczem do sukcesu w działaniach marketingowych oraz sprzedażowych jest podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie. System ERP Microsoft Dynamics NAV zapewnia stały i natychmiastowy dostęp do dokładnych informacji.

Magazyn i zarządzanie zasobami

Zarządzanie zapasami jest kluczowym obszarem każdej firmy zajmującej się dystrybucją lub produkcją.

Zarządzanie projektem

Moduł Zlecenia obsługuje typowe zadania zarządzania projektami, takie jak konfigurowanie zlecenia i planowanie zasobów, a także dostarczanie informacji niezbędnych do zarządzania budżetami i monitorowania postępu.

Raportowanie i Analityka

System ERP Microsoft Dynamics NAV pozwala łatwo i szybko generować dane analiz biznesowych. Pracę w aplikacji można rozpocząć od przygotowywania prostych raportów z poziomu planu kont.

Produkcja

Obszar Produkcja obejmuje w pełni zintegrowane funkcje, które obsługują działania związane z wyrobami gotowymi takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie.

Zastanawiasz się nad wyborem systemu ERP?

POBIERZ BEZPŁATNIE PORADNIK WYBORU SYSTEMU ERP

System ERP i jego historia

Głównym celem wdrożenia systemów do zarządzania produkcją w latach 60. ubiegłego wieku była kontrola stanu zapasów. Firmy mogły pozwolić sobie wówczas na utrzymywanie wysokiego stanu zapasów, gdyż dzięki temu mogły realizować nieprzewidywalne zamówienia i tym samym utrzymywać swoją konkurencyjność.

Dlatego ówczesne metody zarządzania koncentrowały się na poszukiwaniu efektywniejszych metod zarządzania wysokimi stanami zapasów. Oprogramowanie (zazwyczaj odpowiednio dostosowane) projektowane było w oparciu o tradycyjne założenia.

W latach 70. okazało się jednak, że firmy nie mogą pozwolić sobie na luksus przechowywania dużych ilości zapasów. Doprowadziło to do rozwoju systemów planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), które są znaczącym krokiem w dziedzinie zarządzania.

Umożliwiają one bowiem obliczenie zapotrzebowania materiałowego brutto na podstawie nadrzędnego planu produkcji oraz zestawień materiałowych, które określają, jakie surowce są niezbędne do wykonania danego wyrobu gotowego. Bazując na wiarygodnych rejestrach stanów zapasów oraz informacjach o ilościach zapasów dostępnych od ręki lub zaplanowanych dostawach, można precyzyjnie określić zapotrzebowanie materiałowe.

Obsługa zapasów wymaga również koordynacji innych działań takich jak składanie nowego zamówienia oraz anulowanie lub modyfikowanie istniejącego zamówienia. Wdrożenie systemów planowania zapotrzebowania materiałowego oznaczało zatem wprowadzanie formalnych mechanizmów definiowania priorytetów w środowisku produkcyjnym, w którym konieczne jest ciągłe wprowadzanie zmian.

System ERP pozwala w sposób efektywny i systematyczny tworzyć harmonogramy poszczególnych etapów procesu produkcji, gwarantując tym samym olbrzymi wzrost wydajności i poprawę jakości. Definiowanie priorytetów procesu produkcyjnego i planowanie materiałowe nie są jednak jedynym problemem w zakresie zarządzania produkcją. Planowanie zdolności produkcyjnych to równie duże wyzwanie. Dlatego podstawowa funkcjonalność systemów MRP została wzbogacona o planowanie zdolności produkcyjnych.

Opracowano narzędzia obsługujące procesy planowania sprzedaży i produkcji (planowanie sprzedaży i działań) oraz wspomagające przygotowanie specyficznych harmonogramów (nadrzędnych harmonogramów produkcyjnych), prognozowanie, planowanie sprzedaży, obietnice zamówienia (zarządzanie zapotrzebowaniem) oraz dogłębne analizy zasobów (planowanie zdolności produkcyjnych). W ramach systemów z MRP dostarczono również metody planowania pracy załogi zakładu oraz dostaw. Oprogramowanie MRP zaczęto postrzegać wówczas jako systemy firmowe. Te zmiany doprowadziły do dalszej ewolucji, w wyniku której opracowano systemy planowania potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych w zamkniętej pętli (tzw. closedloop MRP systems).

W latach 80. firmy zaczęły w pełni korzystać z możliwości tych systemów, z uwagi na ich dostępność i obniżenie kosztów zakupu. Najistotniejszą zaletą było jednak połączenie przesunięć zapasów z procesami finansowymi. Dalsze starania, które doprowadziły do powstania kolejnej generacji systemów – MRP II, koncentrowały się na równoległym rozwoju systemów księgowości finansowej i zarządzania finansami oraz systemów zarządzania materiałowego. Nowe rozwiązania umożliwiły firmom integrację tych systemów. Dzięki temu możliwie było planowanie zapotrzebowania materiałowego i zdolności produkcyjnych w kontekście konkretnych planów działania z uwzględnieniem wszystkich czynności, generowanie powiązanych zestawień finansowych a także wskazanie działań umożliwiających korektę odchyleń od planu.

Rozwój technologiczny w latach 90. spowodował dalszą rozbudowę systemów MRP II w kierunku zarządzania wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Planowaniem objęto obszary takie jak projektowanie produktów, przechowywanie informacji, planowanie zapotrzebowania materiałowego i zdolności produkcyjnych, systemy komunikacji, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, finansami i projektami. W ten sposób zrodziło się pojęcie planowania zasobów przedsiębiorstwa. Obecnie nie tylko firmy produkcyjne wdrażają koncepcję planowania zasobów, ale również wszystkie przedsiębiorstwa, które dążą do zwiększenia konkurencyjności poprzez efektywne wykorzystanie swoich zasobów, w tym informacji.

Poznaj aktualne ceny na Microsoft Dynamics NAV 2017
Oblicz cenę wdrożenia

System ERP współcześnie

System ERP jest to system, który obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji zachodzących w firmie. Jego celem jest integracja wszystkich działań organizacji, usprawnienie przepływu informacji oraz uproszczenie procesów biznesowych. Systemy ERP pozwalają na wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym, a dane są dostępne w momencie podejmowania decyzji.

Od kilka lat mamy do czynienia z nowym standardem – ERP II. ERP II to systemy zarządzania , które pozwalają na pracę w sieci. Podstawowe cechy ERP II, które odróżniają go od poprzednich systemów to:

  • dostęp za pośrednictwem przeglądarek internetowych,
  • funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie kontaktami z klientem (CRM),
  • narzędzia analityczne Business Intelligence,
  • możliwość tworzenia serwisów internetowych z dostępem dla klientów i kontrahentów.

Interesuje Cię system ERP?
Dowiedz się co nowego do zaoferowania ma Dynamics NAV 2017

TOP