W trakcie etapu Uruchomienie dochodzi do przeniesienia realizacji czynności do nowego systemu ERP. Zespół partnera realizuje szkolenia dla użytkowników końcowych z obsługi Microsoft Dynamics 365 Business Central. Zespół projektowy klienta wraz z zespołem partnera przeprowadzają ostateczne testy działania nowego systemu. W zaawansowanych projektach następuje także proces testowania wydajności rozwiązania. Dodatkowo przeprowadzana jest ostateczna migracja danych do wersji produkcyjnej systemu. Jedną z kluczowych decyzji zespołu wdrożeniowego jest wzajemna akceptacja systemu do Uruchomienia – bazując na  specjalnej listy kontrolnej. Ostatecznym celem jest gotowość systemu do Go-Live.

Uczestnicy

 • Zespół wdrożeniowy
 • Użytkownicy kluczowi
 • Użytkownicy końcowi

Zadania

 • Realizacja szkolenia Train-The-Trainer dla użytkowników kluczowych
 • Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników końcowych
 • Egzaminy dla użytkowników kluczowych i końcowych
 • Przeprowadzenie testów akceptacyjnych
 • Uruchomienie produkcyjne Microsoft Dynamics

Wynik

 • Lista kontrolna przed uruchomieniem
 • Końcowa migracja/import danych
 • Ostateczna baza danych systemu do uruchomienia Go-Live
 • Wyszkoleni i przygotowani użytkownicy systemu ERP

Kolejne kroki

 • Realizacja projektu wdrożeniowego
  Etap Działania / Wsparcia
TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X