Etap Analizy rozpoczyna wdrożenie rozwiązania w firmie klienta. Jej celem jest właściwe przygotowanie całego procesu poprzez wyznaczenie konkretnych aktywności wraz z rozwojem projektu oraz właściwym zaplanowaniem prac. Rozpoczyna się spotkaniem zespołów odpowiedzialnych za realizację projektu po stronie klienta i partnera (‘kick-off’). W czasie Analizy konsultanci realizują warsztaty z użytkownikami, tak by móc opracować docelowe modele procesów biznesowych. Cały etap ma na celu zgromadzenie danych o potrzebach biznesowych klienta. W dalszym etapie wymagania są przedstawiane w postaci dokumentu „Spis procesów objętych systemem”. Staje się on bazą do stworzenia dokumentu ‘Gap-Fit’, który informuje o elementach istniejących w standardowej wersji systemu, a także tych, które muszą być dodatkowo zamodelowane oraz oprogramowane. Najważniejszym dokumentem Analizy jest tak zwana Karta Projektu, która zawiera harmonogram, etapy i produkty wdrożenia wraz z ich budżetami. W przypadku rozwiązań złożonych przygotowuje się prototyp rozwiązania.

Dla kogo

 • Organizacje, które podjęły wstępną decyzję o wyborze partnera i systemie ERP
 • Firmy, która chcą zyskać pewność, że Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz wybrany partner to dobry wybór

Korzyści

 • Świadoma i optymalna decyzja, podjęta dzięki konsultacjom z ekspertami
 • Wyznaczony budżet i harmonogram wdrożenia

Uczestnicy

 • Zespół wdrożeniowy
 • Użytkownicy kluczowi

Zadania

 • Zapoznanie się z możliwościami oraz funkcjami systemu ERP
 • Opracowanie i zatwierdzenie Karty Projektu oraz Planu Projektu
 • Analiza wymagań biznesowych
 • Analiza Gap/Fit (Konfiguracji i Dostosowania)
 • Analiza środowiska i infrastruktury klienta
 • Analiza Migracji/Importu Danych

Wynik

 • Wstępna koncepcja rozwiązania ERP
 • Szczegółowy budżet projektu
 • Dokładny harmonogram projektu i jego etapy
 • Specyfikacja infrastruktury

Kolejne kroki

 • Realizacja projektu wdrożeniowego
  Etap Projektu
TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X