Ukończenie fazy Działanie oznacza finalizację projektu. Podczas tego etapu partner realizuje wsparcie po uruchomieniu systemu, a zespół wdrożeniowy przekazuje swoją wiedzę oraz dalszą obsługę projektu zespołowi wsparcia. Wykonywany jest także ostateczny audyt jakości wdrożenia, a projekt implementacji systemu Microsoft Dynamics jest zamykany.

Chcąc zagwarantować nieprzerwaną pracę w najbardziej wymagającym okresie (bezpośrednio po Uruchomieniu), konsultanci ERP w gotowości, w siedzibie Klienta. W przypadku ewentualnych problemów w działaniu, wszelkie usterki mogą być ekspresowo usuwane. Efektem końcowym jest podpisanie Protokół Odbioru Systemu.

W trakcie pomocy powdrożeniowej świadczone jest wsparcie w zamykaniu okresów obrachunkowych oraz generowaniu obowiązkowych dokumentów i raportów.

Uczestnicy

  • Zespół wdrożeniowy
  • Użytkownicy kluczowi
  • Użytkownicy końcowi

Zadania

  • Wsparcie użytkowników po uruchomieniu systemu
  • Komplet wymagań dla ewentualnego kolejnego etapu wdrożenia
  • Przekazanie rozwiązania do Działu Serwisu/Helpdesk
  • Optymalizacja wydajności

Wynik

  • Raport zamknięcia projektu
  • Protokół odbioru systemu

Kolejne kroki

  • Umowa Serwisowa/Helpdesk
TOP