Wybierając system ERP lub pakiet oprogramowania i planując projekt wdrożeniowy, kierownictwo firmy powinno koncentrować się na celach i obiektywnych informacjach, a nie subiektywnych odczuciach. Należy zatem najpierw ocenić, czy wdrożenie ERP to właściwa decyzja. Przed rozpoczęciem procesu oceny i wyboru dostawcy systemu ERP warto rozważyć poniżej wymienione kwestie:

system erp

Jakie są powody wdrożenia systemu ERP?

Przed podjęciem decyzji tak kluczowej jak wdrożenie systemu, która wiąże się nie tylko z dużą inwestycją, ale i wieloma skutkami dla firmy, trzeba w pełni nakreślić i zrozumieć cele tego przedsięwzięcia.

system erp

Jakie są wymagania?

Jeśli okaże się, że planowania zasobów to konieczny wybór dla firmy, należy zastanowić się, jaki model działania jest najlepszy i potraktować go jako punkt odniesienia w wyborze systemu.

Rolą kierownictwa firmy jest określenie kluczowych wymagań wobec oprogramowania i opisanie ich.

Powinny to być nie tylko życzenia, ale również krytyczne dla zawarcia umowy warunki, których nie spełnia dany system. Proces definiowania wymagań biznesowych wobec systemu ERP powinien być okazją do zweryfikowania istniejących procesów oraz poprawy wydajności i efektywności. Nie można zatem rozpoczynać wdrożenia, jeśli jego celem jest tylko automatyzacja istniejących, wadliwych procesów. Wybór systemu i wdrożenie powinno koncentrować się na uzyskaniu jak największych wymiernych korzyści dla organizacji.

system erp

Jaki zwrot z inwestycji jest przewidywany w przypadku Twojej firmy

Wiele firm nie jest wstanie odpowiedzieć na to pytanie. Ważne, aby ocenić łączny koszt wdrożenia systemu w zależności od dostawcy oraz potencjalne korzyści. Taka ocena ma duże znaczenie w procesie decyzyjnym oraz pozwala szczegółowo nakreślić spodziewane efekty projektu. Powinna ona jednak uwzględniać wszystkie ukryte koszty projekty takie jak koszty wykorzystania wewnętrznych zasobów projektowych, konwersja danych i spadek produktywności bezpośrednio po uruchomieniu. Analizę rentowności należy wykonać dla potencjalnego dostawcy.

Zastanawiasz się nad wyborem systemu ERP?

POBIERZ BEZPŁATNIE PORADNIK WYBORU SYSTEMU ERP

Poznaj bliżej system Dynamics 365 Business Central
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

Jak uniknąć kłopotów?

Dlaczego proces wdrożenia często przebiega w sposób niekontrolowany i niezadawalający dla klienta? Powodów może być kilka, zarówno po stronie klienta (brak zaangażowania, niechęć do zmian), jak i po stronie dostawcy oprogramowania. Najważniejszą przyczyną jest niestosowanie metodyki wdrożeniowej,

która jest niezwykle istotna przy tak złożonym projekcie, jak implementacja systemu ERP. System klasy ERP musi być wdrażany z uwzględnieniem spisanych zasad i reguł.

 

Bądź aktywny. Uczestnicz we wdrożeniu

Decydując się na system klasy ERP, przedsiębiorca musi mieć świadomość, że jego zaangażowanie nie kończy się wraz z momentem podpisania umowy. Aby system wdrożony był możliwie szybko i skutecznie, klient powinien aktywnie uczestniczyć w projekcie od samego początku, do końca. Dotyczy to pracowników na każdym poziomie zarządzania – od Zarządu, do końcowych użytkowników systemu. Wdrożenie nowego oprogramowania ERP, upgrade, bądź przejście z jednego systemu na drugi jest procesem czasochłonnym i trudnym. Warto go jednak podjąć, gdyż przynosi realne zyski dla firmy oraz widoczny jest szybki zwrot z inwestycji.

system erp
system erp

Minimalizuj koszty i osiągaj lepsze rezultaty

Aby zminimalizować koszty wdrożenia, związane między innymi z oddelegowaniem pracownika do projektu, najlepsze firmy wdrożeniowe korzystają z metodyki, która bazuje na wieloletnich doświadczeniach. Projekty realizowane zgodnie z metodyką znacznie skracają czas implementacji, minimalizują jego koszty oraz pozwalają skupić się na specyficznych potrzebach klienta. Zyskujesz pewność, że system klasy ERP wdrażany jest poprawnie.

 

Unikaj błędów. Skorzystaj z doświadczeń

Jeśli jesteś tuż przed wyborem systemu ERP i firmy wdrożeniowej, zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną. Pozwoli Ci ona uniknąć wielu podstawowych błędów już na samym początku.

TOP