Proces wdrożenia systemu ERP

W obecnych czasach, znaczenie oprogramowania ERP (ang. Enterprise Resource Planning) w szybkim tempie rośnie. Wzrasta również świadomość przedsiębiorców na temat roli, jaką spełniają innowacyjne systemy w usprawnieniu pracy organizacji. Ciągle jednak proces wdrożenia systemu ERP uznawany jest za skomplikowany. Według Panorama Consulting Solutions Research Report z 2014 roku, około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, ale aż 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach były realizowane w sposób dla nich niezadawalający oraz nie przyniosły zakładanych efektów.

Główny powód porażek

Dlaczego wdrożenie systemu ERP często realizowane jest w sposób pozbawiony nadzoru, chaotyczny, a zarazem niezadowalający dla przedsiębiorstw? Przyczyn może być kilka. Niektóre leżą po stronie klienta, jak dla przykładu brak zaangażowania, niechęć do zmian, brak czasu i nadmiar codziennych obowiązków. Część zaś po stronie dostawcy. Głównie ze względu na fakt, iż projekty nie są realizowane zgodnie z założeniami  metodyki wdrożeniowej, która jest idealnym rozwiązaniem przy złożonych, wieloetapowych projektach, takich jak wdrożenia oprogramowania ERP.

Aktywne uczestnictwo we wdrożeniu

Decydując się na wdrożenie oprogramowania klasy ERP, przedsiębiorca powinien mieć świadomość, iż jego zaangażowanie nie kończy się w momencie podpisania umowy. Aby system ERP był zaimplementowany szybko i efektywnie, klient powinien czynnie brać udział w projekcie od samego początku aż do końca. Dotyczy to pracowników na każdym poziomie hierarchii. Wdrożenie oprogramowania ERP, jego aktualizacja lub przejście z jednego systemu na inny, są procesami czasochłonnym i niezwykle złożonymi, wymagającymi współpracy zespołów pracowników i konsultantów ERP.

Redukcja kosztów wdrożenia

Aby ograniczyć koszty implementacji oprogramowania, dostawcy systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) korzystają z metodyki, która bazuje na wieloletnich doświadczeniach firm wdrożeniowych. Projekty realizowane zgodnie z metodyką Microsoft Dynamics Sure Step znacznie skracają czas wdrożenia, minimalizują jego koszty, a także pozwalają skupić się na indywidualnych oczekiwaniach klienta.

Unikanie błędów dzięki doświadczeniom ekspertów

Decydując się na wdrożenie, warto wybrać partnera posiadającego odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu metodyki projektowej. Wówczas klient zyskuje pewność, że proces wdrożeniowy przebiegnie możliwie szybko, bezbłędnie i w obszarze wcześniej ustalonego budżetu.

Pobierz bezpłatnie e-book

Jak przygotować się do wdrożenia ERP?

9 kluczowych wskazówek

6 etapów wdrożenia system ERP

Microsoft Dynamics Sure Step składa się z 6 etapów. Podział ten w naturalny wyróżnił tak zwane „kamienie milowe”, czyli spotkania podsumowujące dany etap wdrożenia. Dzięki nim można w zdefiniować początek oraz koniec danego odcinka, a także przewidzieć rzeczywiste zadania i produkty wdrożenia. Taki sposób realizacji działań doskonale wpływa na komunikację między klientem a partnerem, zakładając pełną współpracę obu stron projektu.

Role zespołu wdrożeniowego

Microsoft Dynamics Sure Step określa niezbędne zasoby (pracowników), które są konieczne do projektu wdrożeniowego systemu ERP. Sure Step wskazuje do każdej z ról odpowiednie zadania oraz obowiązki, co może być wykorzystane jako kryterium doboru właściwych osób do realizacji procesu.

ETAP I

DIAGNOZA

Jak wybrać system ERP oraz przygotować się do jego wdrożenia?

ETAP II

ANALIZA

Jak przebiega właściwe przygotowanie do projektu?

ETAP III

PROJEKT

Jak rozpoczyna się realizacja wdrożenia?

ETAP IV

BUDOWA

Jak dostosowuje się system do wymagań klientów?

ETAP V

URUCHOMIENIE

Jak przebiegają szkolenia i przygotowania systemu dla użytkowników?

ETAP VI

DZIAŁANIE

Jak wygląda wsparcie powdrożeniowe?

Metodyka Microsoft Dynamics Sure Step

Microsoft Dynamics Sure Step jest metodyką wdrożeń Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV), która została stworzona, bazując na implementacji systemów ERP z rodziny Microsoft. Doświadczenie zdobyte w wielu przedsiębiorstwach i branżach, pozwoliło opracować efektywną metodykę, która opiera się na sprawdzonych działaniach podnoszących jakość wdrożeń. Korzystając z Microsoft Dynamics Sure Step, klienci otrzymują gwarancję najwyższej jakości usług, niższych kosztów i bezbłędnego, szybkiego procesu implementacji.

Klienci aktywnie biorą udział w projektach, dzięki czemu mają stały wgląd w realizowane procesy, a także na nie wypływają. Pozwala to dostosować oprogramowanie ERP do potrzeb użytkowników końcowych jeszcze w trakcie projektu oraz błyskawicznie reagować na ewentualne zmiany i rozwiązywać na bieżąco pojawiające się problemy.

Microsoft Dynamics Sure Step jest elastyczną metodyką, która oferuje klientom i partnerom systemów Microsoft Dynamics narzędzia, procedury oraz dokumentację, które można wykorzystać w trakcie całego projektu wdrożeniowego.

TOP