Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Celem IT.integro Sp. z o.o. jest ciągłe zwiększanie zaufania naszych interesariuszy, poprzez zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych oraz zabezpieczenie dostępu do informacji poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Politykę Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji realizujemy stosując następujące zasady:

  • Respektujemy procedury, zasady, wymagania prawne oraz wymagania ustanowionej Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
  • Nieustannie podnosimy świadomość Pracowników i Współpracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
  • Zapewniamy stosowanie bezpiecznych środków dostępu do informacji oraz zarządzamy uprawnieniami.
  • Właściwie zarządzamy i monitorujemy zmiany konfiguracji systemów i sieci.
  • Zarządzamy incydentami, poprzez stałe nadzorowanie wykorzystywanych systemów przetwarzania informacji.
  • Wdrażamy nowe sposoby zabezpieczeń zapewniające utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Oceniamy szanse doskonalenia i ryzyko incydentów oraz podejmujemy działania zapobiegające jego wystąpieniu:

  • Doskonalimy naszą skuteczność i efektywność operacyjną oraz prowadzimy działania doskonalące w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Oczekujemy, że Firmy, z którymi współpracujemy, działają zgodnie z podobnymi zasadami.

Utrzymanie i doskonalenie Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji nadzoruje Pełnomocnik SZBI. Za wprowadzenie i weryfikację Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji odpowiedzialna jest Zarząd IT.integro Sp. o.o. W rozwój Systemu zaangażowani są wszyscy Pracownicy i Współpracownicy Spółki. Realizacja Polityki podlega okresowym przeglądom dokonywanym przez Kierownictwo IT.integro Sp. z o.o.

 

Piotr Śledź, Prezes Zarządu, IT.integro sp. z o.o.

12.10.2016

TOP