Celem fazy Budowy jest stworzenie oraz przetestowanie składników systemu, które zostały zdefiniowane i zaakceptowane w specyfikacjach Analizy i Prototypu. Podczas tego etapu dochodzi do rozwoju funkcjonalności dopasowanych do oczekiwań klienta, tworzenie integracji i interfejsów, a także proces migracji testowej danych. Rezultatami fazy Budowy jest kompletny skonfigurowany system, zakończenie i zapisanie kodów modyfikacji, integracja i budowa potrzebnych interfejsów oraz przeprowadzenie migracji danych. Głównymi elementami, które kończą etap budowy są testy akceptacyjne, które są przeprowadzone z użytkownikami kluczowymi zespołu wdrożeniowego Klienta. Testy obejmują zdiagnozowane w trakcie analizy procesy i wymagania.

Uczestnicy

 • Zespół wdrożeniowy
 • Użytkownicy kluczowi

Zadania

 • Zakończenie budowy wszystkich komponentów określonych w fazie Projektu (w tym interfejsy i modyfikacje)
 • Szkolenia dodatkowe
 • Dostosowanie/modyfikacje systemu do wymagań (Analiza Gap / Fit)
 • Utworzenie dokumentacji modyfikacji systemu
 • Opracowanie szablonów testów akceptacyjnych
 • Instalacja środowiska produkcyjnego

Wynik

 • Gotowy i ustawiony system ERP
 • Zamrożenie kodu czyli ukończone modyfikacje/dostosowanie systemu
 • Gotowe interfejsy
 • Gotowe narzędzia migracji/importu danych
 • Raport dotyczący audytu środowiska produkcyjnego

Kolejne kroki

 • Realizacja projektu wdrożeniowego
  Etap Uruchomienia
TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X