Na etapie Projektu, zespół partnera przygotowuje dokument wdrożenia potrzeb oraz wymagań biznesowych klienta dotyczący oprogramowania ERP. Generowane są środowiska testowe, w których następuje konfiguracja (Fit) zgodna z wymaganiami wyznaczonymi w fazie projektowania. Projektowane są konkretne dostosowania/modyfikacje (Gap). Dostosowaniami można nazwać proste interfejsy użytkownika bądź modyfikacje raportów, aż do złożonych dodatków funkcjonalnych lub modyfikacji. Modyfikacje mogą także obejmować integrację i interfejsy, które wymagane są do obsługi rozwiązania. Etap Projektu opiera się na poprzedzającym go etapie Analizy. Koncepcja Rozwiązania i ostateczna struktura danych są dokumentami kończącymi fazę trzecią wdrożenia.

Uczestnicy

 • Zespół wdrożeniowy
 • Użytkownicy kluczowi

Zadania

 • Określenie sposobu, w jaki określone wymagania zostaną wdrożone w rozwiązaniu
 • Zaawansowane szkolenia zespołu wdrożeniowego
 • Rejestr problemów podczas wdrożenia
 • Ustawienia aplikacji standardowej i gotowego rozwiązania dostawcy oprogramowania
 • Projektowanie wymaganych modyfikacji
 • Ustalenie szablonu migracji/importu danych

Wynik

 • Docelowa i zaakceptowana koncepcja rozwiązania (Fit) wraz z koncepcjądostosowania/modyfikacji systemu (Gap) oraz interfejsów
 • Prototyp rozwiązania (opcjonalnie)
 • Strategia oraz harmonogram szkoleń
 • Testowa i szkoleniowa baza danych
 • Próbny import danych

Kolejne kroki

 • Realizacja projektu wdrożeniowego
  Etap Budowy
TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X