Wdrożenie systemu informatycznego, to w większości wypadków niezwykle czasochłonna inwestycja, która angażuje wielu pracowników na różnych stanowiskach. Aby uniknąć problemów oraz by usprawnić cały proces, należy spotkać się z ekspertami i poznać możliwości.

Na początku specjaliści rozpoznają Państwa oczekiwania biznesowe, a następnie przeanalizują system Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) pod kątem wymagań, tak by móc zarekomendować najlepsze rozwiązania, które będą wspierać zarządzanie organizacją, podniosą jej wydajność oraz zaspokoją indywidualne potrzeby branżowe.

Dla kogo

 • Organizacji przygotowujących się do implementacji systemu ERP
 • Firm poszukujących sprawdzonego i dopasowanego do swoich potrzeb rozwiązania

Korzyści

 • Świadoma i optymalna decyzja, podjęta dzięki konsultacjom z ekspertami
 • Klarownie określony zakres i harmonogram wdrożenia
 • Możliwość dostosowania zakresu oraz wymagań do założonego budżetu
 • Wiedza na temat metodyki Microsoft Dynamics Sure Step

Uczestnicy

 • Pracownicy reprezentujący określone działy w firmie
 • Osoby odpowiedzialne za wybór i wdrożenie systemu ERP

Kolejne kroki

 • Określenie kluczowych potrzeb i wymagań do wdrożenia ERP
 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za projekt
 • Przygotowanie wstępnej koncepcji rozwiązania

Wynik

 • Wstępna koncepcja rozwiązania ERP (ocena zakresu projektu)
 • Wyznaczony budżet projektu ERP
 • Określony harmonogram projektu oraz jego etapy (czas)
 • Przegląd i ocena infrastruktury (opcjonalnie)

Szkolenie wstępne

Szkolenia wstępne są przygotowane w oparciu o standardową funkcjonalność Microsoft Dynamics 365 Business Central. Możliwe jest również zorganizowanie szkolenia, które uwzględni specyfikę organizacji klienta oraz uwag zgłoszonych w trakcie etapu Diagnozy. Udział użytkowników kluczowych może być ważnym źródłem informacji w ocenie efektywności i przydatności oferowanego systemu ERP, a także świetnym narzędziem identyfikacji i weryfikacji własnych oczekiwań. Zdobyta wiedza może zostać wykorzystana w trakcie przygotowania projektu, tj. procesie Analizy, dzięki czemu można zmniejszyć jej czasochłonność, a tym samym ostateczny koszt. Dostawca gwarantuje kompletne środowisko informatyczne (komputery, rzutnik, predefiniowany system) oraz materiały szkoleniowe.

Dla kogo

 • Organizacje, które chcą poznać możliwości systemu ERP, jeszcze przed podjęciem decyzji o kolejnych krokach (Analiza)

Uczestnicy

 • Pracownicy reprezentujący określone działy w firmie
 • Osoby odpowiedzialne za wybór i wdrożenie systemu

Zadania

 • Zapoznanie się z funkcjonalnościami Dynamics 365 Business Central
 • Wyznaczenie kluczowych potrzeb i wymagań

Wyniki

 • Wiedza na temat systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central

Korzyści

 • Świadoma i optymalna decyzja, podjęta dzięki konsultacjom z ekspertami

Kolejne kroki

 • Analiza

Procesy wspólne

Procesy wspólne to zbiór czynności, które obejmują kilka faz procesu wdrożenia. Analiza czynności, które przebiegają prostopadle do poszczególnych faz oraz związków między nimi, pozwala na precyzyjne wyznaczenie roli członków zespołu wdrożeniowego, ich odpowiedzialności oraz wpływu na pozostałych uczestników wdrożenia.

Metodyka Microsoft Dynamics Sure Step zawiera dziewięć procesów wspólnych, które zostały pogrupowane w ramach trzech obszarów.

TOP