Kluczową rolę w prowadzeniu dobrze prosperującego biznesu odgrywa łatwy i szybki dostęp do krytycznych informacji i wskaźników, możliwość ich skutecznej analizy oraz przejrzystej prezentacji. Wgląd w aktualizowane na bieżąco dane pozwoli twoim pracownikom podejmować skuteczne działania biznesowe oraz wdrażać wydajniejsze procesy niezależnie od pełnionej roli i stanowiska.

Zestaw przydatnych w codziennej pracy narzędzi analitycznych Microsoft Dynamics NAV jest zawsze w zasięgu ręki, bezpośrednio z pulpitu użytkownika. Dzięki wysokiej elastyczności i wszechstronności rozwiązania, tworzenie sprawozdań przebiega sprawnie i szybko. Łatwość obsługi, szybki dostęp do danych oraz harmonijna współpraca z platformą Microsoft SQL sprzyjają realizacji celów i wymagań małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferowane przez Microsoft Dynamics NAV narzędzia analityki biznesowej optymalizują procesy biznesowe w trzech podstawowych obszarach:

Raportowanie

Aby utrzymać właściwy kierunek działania firmy, niezbędne jest stałe monitorowanie bieżących operacji oraz zestawienie ich z przeszłymi działaniami i ich wynikami. W ramach jednego ustandaryzowanego rozwiązania skonfigurowanego pod kątem potrzeb i wymogów stanowiska pracy, użytkownik ma dostęp do konkretnych i skonsolidowanych danych oraz zasobów koniecznych do wykonywania rutynowych zadań.

Najważniejsze wskaźniki i wykresy wydajności

Stały monitoring działalności oraz wyników finansowych firmy, a także szczegółowa analiza tendencji rynkowych pozwolą na jeszcze pełniejszy wgląd w funkcjonowanie firmy. To, co niezbędne użytkownikowi systemu w efektywnej pracy, to łatwe do zdefiniowania wskaźniki biznesowe umożliwiające natychmiastowy i kompleksowy podgląd realizowanych procesów.

Bezpośrednia zapytania i analizy

Potężne możliwości analityczne oferuje również proste i znane narzędzie Microsoft Office Excel. Z jego pomocą, użytkownik systemu może nie tylko skutecznie realizować przypisane zadania, ale także śledzić trendy i modyfikować zaplanowane działania, tak aby zabezpieczyć się przed ryzykiem niekorzystnych tendencji rynkowych. Narzędzie pozwala również na maksymalizowanie zysków w sytuacji, gdy warunki na rynku są bardziej korzystne i sprzyjają dalszemu rozwojowi firmy. Aby pozostać konkurencyjnym na rynku, kluczowe jest zestawienie wyników rzeczywistych z prognozowanymi, możliwość ich późniejszej analizy oraz wprowadzania odpowiednich modyfikacji w przyjętych planach działaniach, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bezpłatne wydanie

Przewodnik po narzędziach analityki biznesowej (BI)

Raportowanie

Na skuteczność prowadzonej działalności biznesowej wpływa kilka czynników, miedzy innymi możliwość monitorowania transakcji finansowych, generowanych sprawozdań dotyczących wydajności i wyników sprzedaży, a także zgodności zapisów ksiąg. Precyzyjna weryfikacja i kontrola tego typu danych wymaga jednak zastosowania szerokiego zakresu funkcji. System Microsoft Dynamics NAV oferuje zaawansowaną i wszechstronną funkcjonalność monitorowania gwarantującą przedsiębiorstwom kompleksowe zarządzanie i podgląd danych.

Narzędzia do tworzenia raportów - Microsoft SQL Server Reporting Services

Standardowe raporty dostępne w ramach rozwiązania Microsoft Dynamics NAV można integrować i dodatkowo rozbudowywać korzystając z usług programu Microsoft SQL Server Reporting Services. Usługi te pozwalają na raportowanie w sieci Web oraz dają możliwość podejmowania interakcji z zawartością utworzonego raportu.

Bezpośredni dostęp i harmonijna współpraca z serwerem Microsoft SQL umożliwiają skuteczne i wydajne raportowanie. Microsoft SQL Server Reporting Services to kompletna platforma serwerowa wspierająca pełen cykl tworzenia, zarządzania i udostępniania sprawozdań zarówno tych tradycyjnych, przygotowywanych w formie papierowej, jak i tych projektowanych w trybie interaktywnym czy też dostępnych na platformie internetowej. Microsoft SQL Server Reporting Services umożliwia wszechstronne zarządzanie raportami, w tym prawami dostępu, dystrybucją oraz zabezpieczeniami.

Microsoft Dynamics NAV współpracuje również z narzędziem Report Builder 3.0., przypominającym pod względem możliwości raportowania środowisko Microsoft Office. Produkt oferuje wiele nowych funkcji, takich jak: wykresy przebiegu w czasie, pasek danych, wizualizacje danych wskaźnika, możliwość zapisywania poszczególnych elementów raportu jako części raportu, kreator tworzenia map, agregacja (grupowanie) rekordów oraz zwiększona obsługa wyrażeń.

 

Raportowanie w formie dokumentów oraz raporty standardowe

Rozwiązanie pozwala na bieżąco kontrolować sytuację finansowo-ekonomiczną firmy oraz analizować dane według wielu wymiarów skonfigurowanych na poziomie aplikacji.

Funkcja list umożliwia tworzenie zestawień konkretnych i właściwych danych dzięki łatwemu i szybkiemu filtrowaniu rejestrów informacji biznesowych. Listy można dostosowywać do wymagań i potrzeb konkretnego użytkownika oraz roli jaką pełni w organizacji.

Funkcja raportów dokumentów pozwala na precyzyjny rozkład danych w generowanych dokumentach, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wizualizacji i dystrybucji. Opcje układu danych pełniące ważną rolę w procesie tworzenia dokumentów są również dostępne w programie Microsoft Word. Za ich pomocą, użytkownicy mogą błyskawicznie tworzyć faktury i inne dokumenty dla klientów i partnerów bazując na danych pobieranych bezpośrednio z systemu Microsoft Dynamics NAV. Następnie, mogą ich poinformować o przygotowaniu dokumentów wysyłając spersonalizowane wiadomości e-mail. Raporty można dostosowywać w programie Microsoft Word do potrzeb konkretnego stanowiska pracy, zapisać w systemie Microsoft Dynamics NAV, a następnie podjąć decyzję o preferowanej opcji układu danych.

Rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV udostępnia także bogaty zestaw predefiniowanych raportów wspierających realizację procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności. Dzięki nim, użytkownik uzyskuje spójny obraz swojej firmy.

Korzyści dla kadry zarządzającej

przejrzystość działań i pełny wgląd w funkcjonowanie firmy

możliwość zdefiniowania członków zespołu odpowiedzialnych za podejmowanie krytycznych decyzji biznesowych oraz osób zapewniających natychmiastowe wsparcie i reagowanie na mogące pojawiać się trudności

funkcje wyszukiwania konkretnych

Wykresy i wskaźniki wydajności

Kontroluj swój biznes i trzymaj rękę na pulsie dzięki zaawansowanym możliwościom monitorowania wskaźników wydajności i tworzenia wykresów. Narzędzia te pomagają dostrzegać pojawiające się tendencje oraz szybciej i sprawniej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Diagramy i wykresy

Microsoft Dynamics NAV oferuje szeroką gamę funkcji zintegrowanych ze standardową funkcjonalnością systemu, ułatwiających tworzenie diagramów i wykresów oraz ich dowolną konfigurację, w zależności od potrzeb użytkownika. Użytkownik ma także możliwość dogłębnej analizy danych na wielu poziomach szczegółowości. Wykresy są dostępne zarówno z poziomu klienta Windows, klienta sieci Web oraz dla użytkowników tabletów po kliknięciu dowolnego miejsca listy. Funkcjonalność pozwala na elastyczne dostosowanie widoku i ilości wyświetlanych danych.

Integracja Power BI

Kontynuowana jest strategia pogłębiania integracji z innymi narzędziami. Dzięki Power BI, które zostało wbudowane w Dynamics NAV, możliwe jest tworzenie wszechstronnych raportów i wykresów, a następnie udostępnianie ich w widoku głównym użytkownika Microsoft Dynamics NAV. Aby rozpocząć pracę, użytkownik powinien mieć dostęp do Microsoft Dynamics NAV Power BI Content Pack. Pakiet zawiera przykładowe raporty oraz ilustruje przykładowe zastosowania Power BI w demonstracyjnym środowisku produkcyjnym. Dane zawarte w raporcie są odpowiednio zabezpieczone, gdyż rozwiązanie bazuje na istniejących zabezpieczeniach Power BI.

Wskaźniki

Wskaźniki, nazywane również kafelkami to wizualizacja numerycznych wartości (np. liczba faktur). Kolorystyka wskaźników jest zależna od wartości zdefiniowanych progów oraz powiązanych danych. Tak powstaje wizualizacja stanu danych, które odpowiadają konkretnym wskaźnikom. Funkcjonalność wskaźników jest dostępna we wszystkich wersjach Microsoft Dynamics - wersji na klienta Windows, klienta sieci Web, wersji tabletowej oraz mobilnej.

Zaawansowana wizualizacja danych

Microsoft Dynamics NAV oferuje szeroki zakres funkcji wizualizacji danych oraz pozwala na ich interaktywną obsługę, opierając się na elementach wizualnych.

Korzyści dla pracowników działu finansowego

Możliwość rozpoznania wskaźników rentowności oraz tych mających niekorzystny wpływ na wyniki firmy.

Jak zmieniły się moje wydatki?

Korzyści dla pracowników działu sprzedaży

Możliwość interaktywnej modyfikacji danych oraz wizualizacji przewidywanych wyników realizowanych działań sprzedażowych.

Jaki jest aktualny stan zamówienia?

Korzyści dla kadry zarządzającej

Opcje wizualnej analizy danych oraz szczegółowy wgląd w rachunek zysków i strat

Bezpośrednie zapytania i narzędzia analityczne

W obecnych czasach, aby nie pozostać w tyle za konkurencją i skutecznie rozwijać swój biznes, niezbędne jest zastosowanie wydajnych i zaawansowanych narzędzi analitycznych, które dostarczą precyzyjnych i wiarygodnych danych. Na ich podstawie, możliwe jest opracowanie i zaplanowanie takich działań marketingowych i sprzedażowych, które przyniosą jak największe zyski lub modyfikowanie tych, które są mało opłacalne. Funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics NAV obejmuje proste w obsłudze, ale skuteczne mechanizmy wpierające realizację tego typu działań.

Arkusze kont

Funkcja arkuszy kont pozwala na wielowymiarową analizę danych dotyczących zapasów, sprzedaży, zakupów oraz zapisów Księgi Głównej. Użytkownik ma możliwość zestawienia danych finansowych z przyjętymi budżetami dla wybranych okresów, działów, projektów i kampanii. Opcja prezentowania danych w formie tabeli oraz łatwe definiowanie układu wierszy i kolumn gwarantują przejrzysty wgląd w kluczowe informacje. Wyniki analiz można przedstawić w postaci wydruku lub wyświetlić w osobnym oknie, z którego łatwo przejść do źródłowych zapisów oraz dokumentów. Następnie, można je wyeksportować do programu Microsoft Excel w celu dalszego przetwarzania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Arkusze analityczne

Są to zestawienia danych oraz działalności organizacji, umożliwiające przeprowadzenie wielowymiarowych analiz (np. analizy sprzedaży na danym obszarze i czasie do wybranej grupy nabywców).  Arkusze można wyeksportować do programu Microsoft Excel, gdzie tworzy się tabele przestawne. Tabele przestawne można dowolnie dostosowywać, zmieniając układ pól i wykorzystując dodatkowe wymiary, jednostki miary i inne kryteria analityczne.

Power BI

Power BI to narzędzie do analizy danych będące dodatkiem do pakietu Office 365. Wykorzystanie protokołu OData w Microsoft Dynamics NAV usprawnia integrację z programem Microsoft Excel, a użytkownik może korzystać z narzędzi dostępnych w pakietach PowerBI: PowerPivot, PowerView, PowerMaps i PowerBI.com

Zaraz po połączeniu się z instancją Microsoft Dynamics NAV uzyskasz natychmiastowy podgląd informacji dotyczących wyników twojej firmy.

Nowy pakiet funkcji przygotowany na potrzeby firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapewni szczegółowy wgląd w dane dotyczące klientów, działań sprzedażowych oraz wyniki finansowe. Pulpity aplikacji oraz raporty skupiają w sobie bogate rozwiązania funkcjonalne systemu, umożliwiając użytkownikom bieżącą i historyczną analizę danych. Dzięki automatycznemu odświeżaniu użytkownik ma zawsze dostęp do najnowszych danych.

Jet Global

Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi Jet Global (Jet Reports) oraz prostym formułom w Microsoft Excel, każdy użytkownik może tworzyć raporty, będące kluczowym elementem w procesie podejmowania decyzji.  W Jet Global dostępne są predefiniowane szablony, dzięki którym dane pokazane są w prosty i przejrzysty sposób.

Table Builder

Table Builder to narzędzie umożliwiające szybką analizę bezpośrednich zapytań w programie Microsoft Excel z wykorzystaniem rzeczywistych danych z systemu ERP. Przy użyciu tej funkcji klient może swobodnie łączyć informacje przechowywane w tabelach, polach typu flow field oraz wymiary, a następnie analizować i łączyć je według definiowanych kryteriów, firm lub baz danych. Jedno kliknięcie pozwala na przejście do danych powiązanych z wartościami wyświetlanymi w raporcie.

Funkcja Księgi Głównej

Funkcjonalność pozwala na raportowanie ze wszystkich części Księgi Głównej w obszarze znanego i elastycznego środowiska.

Report Player

Narzędzie Report Player gwarantuje szybki dostęp do raportów w Microsoft Excel i śledzenie zmian bezpośrednio na pulpicie. Aby pobrać aplikację, przejdź do sklepu Windows 10 App Store.

Korzyści dla kadry zarządzającej

Możliwość śledzenia skonsolidowanych danych rachunku zysków i strat dla poszczególnych działów firmy

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

Prawidłowa interpretacja informacji dotyczących działań organizacji to kluczowy czynnik sukcesu. System Microsoft Dynamics NAV pozwala na lepszy dostęp do danych oraz ułatwia ich zrozumienie.

System ERP dostarcza użytkownikom odpowiedzi na różne zapytania w postaci raportów, wykresów i analiz. Usprawnia także współpracę oraz przekazywanie informacji poprzez platformę Business Insight, która opiera się o rozwiązania Microsoft (np. Microsoft SQL Server, Microsoft Office i Microsoft SharePoint). Microsoft Dynamics NAV pozwala na zwrot z inwestycji w aplikacje Microsoft oraz wydajne wykorzystanie narzędzi, które są dostępne na pulpicie.

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X