Pod wieloma względami proces produkcji przemysłowej przypomina proces wypiekania. Aby powstał gotowy produkt, niezbędne jest użycie listy składników (komponentów) oraz wykonanie określonej grupy działań (operacji). W przypadku produkcji sekwencję operacji nazywa się marszrutą, a listę składników produkcyjnym zestawieniem komponentów (BOM). Powstały produkt można sprzedać, wykorzystać w formie podzespołów na potrzeby wewnętrzne firmy lub przechowywać w magazynie.

Istotną różnicą pomiędzy produkcją przemysłową, a wypiekaniem na własne potrzeby jest złożoność i skala realizowanych procesów produkcyjnych. Produkcja przemysłowa może angażować setki pracowników i maszyn. Może wiązać się z jednoczesnym wytwarzaniem setek lub tysięcy produktów, a także regularnym uzupełnianiem, zarządzaniem i zużyciem wielu tysięcy komponentów.

Takie kompleksowe działania wymagają skutecznego i wydajnego planowania. Pracownicy odpowiedzialni za planowanie produkcji powinni więc określić, jakie konkretne wyroby należy wyprodukować w danym okresie czasu, aby pokryć wymagane zapotrzebowanie. Działania te stanowią część Harmonogramu głównego produkcji (MPS). Pracownicy zajmujący się planowaniem potrzeb materiałowych ustalają, jakie ilości podzespołów i surowców są niezbędne do realizacji zleceń produkcyjnych określonych w harmonogramie. Jest to tak zwane Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Jeśli firma nie obsługuje stałych zamówień sprzedaży, do zadań planistów należy szacowanie przyszłego zapotrzebowania na zapasy, czyli prognozowanie.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Poznaj funkcjonalności systemu ERP w obszarze Produkcja

Poznaj bliżej system Dynamics 365 Business Central
Pobierz folder dla Produkcji

Microsoft Dynamics NAV 2017

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) umożliwia obsługę środowiska produkcyjnego dzięki następującym funkcjom:

  • definiowanie i zarządzanie zestawieniami komponentów (BOM), marszrutami i zdolnościami produkcyjnymi;
  • Tworzenie prognoz dla wyrobów i komponentów;
  • tworzenie i przetwarzanie zleceń produkcyjnych;
  • tworzenie prognoz dla gotowych wyrobów i komponentów;
  • opcje planowania:

o planowanie z zamówienia sprzedaży;

o harmonogram główny produkcji (MPS);

o planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP);

  • obsługa podwykonawstwa;
  • raportowanie obciążeń roboczych;

Obszar Produkcja obejmuje w pełni zintegrowane funkcje, które obsługują działania związane z wyrobami gotowymi takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central łączy światowe zasady produkcji z rozwiązaniem umożliwiającym uproszczenie procesów oraz wdrożenie zmian operacyjnych na poziomie przedsiębiorstwa. Dzięki temu system wspiera przedsiębiorstwa w działaniach, których celem jest dostarczanie nabywcom właściwych produktów we właściwym czasie.

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X