Pod wieloma względami proces produkcji przemysłowej przypomina proces wypiekania. Aby powstał gotowy produkt, niezbędne jest użycie listy składników (komponentów) oraz wykonanie określonej grupy działań (operacji). W przypadku produkcji sekwencję operacji nazywa się marszrutą, a listę składników produkcyjnym zestawieniem komponentów (BOM). Powstały produkt można sprzedać, wykorzystać w formie podzespołów na potrzeby wewnętrzne firmy lub przechowywać w magazynie.

Istotną różnicą pomiędzy produkcją przemysłową, a wypiekaniem na własne potrzeby jest złożoność i skala realizowanych procesów produkcyjnych. Produkcja przemysłowa może angażować setki pracowników i maszyn. Może wiązać się z jednoczesnym wytwarzaniem setek lub tysięcy produktów, a także regularnym uzupełnianiem, zarządzaniem i zużyciem wielu tysięcy komponentów.

Takie kompleksowe działania wymagają skutecznego i wydajnego planowania. Pracownicy odpowiedzialni za planowanie produkcji powinni więc określić, jakie konkretne wyroby należy wyprodukować w danym okresie czasu, aby pokryć wymagane zapotrzebowanie. Działania te stanowią część Harmonogramu głównego produkcji (MPS). Pracownicy zajmujący się planowaniem potrzeb materiałowych ustalają, jakie ilości podzespołów i surowców są niezbędne do realizacji zleceń produkcyjnych określonych w harmonogramie. Jest to tak zwane Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Jeśli firma nie obsługuje stałych zamówień sprzedaży, do zadań planistów należy szacowanie przyszłego zapotrzebowania na zapasy, czyli prognozowanie.

Poznaj funkcjonalności systemu ERP w obszarze Produkcja

Poznaj bliżej system Dynamics NAV 2017
Pobierz folder Rozwiązania dla Produkcji

System ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia obsługę środowiska produkcyjnego dzięki następującym funkcjom:

  • definiowanie i zarządzanie zestawieniami komponentów (BOM), marszrutami i zdolnościami produkcyjnymi;
  • Tworzenie prognoz dla wyrobów i komponentów;
  • tworzenie i przetwarzanie zleceń produkcyjnych;
  • tworzenie prognoz dla gotowych wyrobów i komponentów;
  • opcje planowania:

o planowanie z zamówienia sprzedaży;

o harmonogram główny produkcji (MPS);

o planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP);

  • obsługa podwykonawstwa;
  • raportowanie obciążeń roboczych;

Obszar Produkcja obejmuje w pełni zintegrowane funkcje, które obsługują działania związane z wyrobami gotowymi takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie.

System ERP Microsoft Dynamics NAV łączy światowe zasady produkcji z rozwiązaniem umożliwiającym uproszczenie procesów oraz wdrożenie zmian operacyjnych na poziomie przedsiębiorstwa. Dzięki temu system wspiera przedsiębiorstwa w działaniach, których celem jest dostarczanie nabywcom właściwych produktów we właściwym czasie.

TOP