Poznaj funkcjonalności systemu ERP z obszaru Raportowanie oraz analizy finansowe

Analizy i raportowanie

Firmy, w których używa się systemów ERP, gromadzą dziennie ogromne ilości danych. Dane te odzwierciedlają między innymi informacje o sprzedaży, zakupach, kosztach operacyjnych, wynagrodzeniach i budżetach. Dostęp do nich ma duże znaczenie w procesie podejmowania decyzji.

Generowanie analiz z bazy danych firmy w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central może być przydatne dla osób podejmujących strategiczne decyzje. Na podstawie planu kont definiuje się arkusze kont, które później stosuje się w raportach danych finansowych. Aby uzyskać lepszy wgląd w informacje dotyczące działalności własnej firmy, dane można analizować przy użyciu wcześniej zdefiniowanych wymiarów. Taka organizacja danych w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central ułatwia ich analizę.

Wymiary to dane dodawane (przez użytkownika lub system) do zapisów jako rodzaj identyfikatora. Umożliwiają grupowanie zapisów w celach analitycznych. Na podstawie wymiarów można sprawnie analizować trendy oraz porównywać zestawienia różnych typów danych. Dzięki funkcji przechodzenia od danych szczegółowych do bardziej ogólnych użytkownik ma wgląd w dokładne wyniki transakcji ujęte w zestawieniu.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Funkcjonalność analiz oraz raportowania w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central obejmuje narzędzia usprawniające budżetowanie, prognozowanie oraz analizę danych. Narzędzia te przygotowano z myślą o pracownikach działu sprzedaży, zakupów oraz magazynu, którzy nie mają większego doświadczenia w zarządzaniu finansami czy w księgowości.

Użytkownicy mogą korzystać z raportów, które ułatwiają podgląd danych w czasie rzeczywistym i które można dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Raporty zapisuje się pod unikalnymi nazwami oraz umieszcza w odpowiednich obszarach aplikacji. Pozwala to przeprowadzić analizy w dowolnych formatach.

Firmy mogą korzystać z funkcjonalności Budżety zakupów i sprzedaży przy tworzeniu wielowymiarowych budżetów (zapas, nabywca, grupa nabywców oraz dostawców) z uwzględnieniem kwot oraz ilości. Użytkownikom udostępniono opcję śledzenia wyników raportów analizy, która bazuje na różnicach pomiędzy rzeczywistymi a zabudżetowanymi kwotami. Możliwa jest również wymiana danych pomiędzy systemem ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central a programem Microsoft Office Excel. System wspiera także kontrolę wersji budżetów, pozwalając użytkownikom na jednoczesną pracę na poszczególnych budżetach. Dotyczy to budżetów o identycznych wymiarach, przedziałach czasu oraz typach wartości.

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X