Powiadomienia kontekstowe

Inteligentna funkcja powiadomień generowanych w aplikacji prowadzi użytkownika poprzez procesy powiązane z jego rolą. Dzięki powiadomieniom, nawet niewyszkoleni użytkownicy mogą realizować zaawansowane zadania. Ułatwia to także intuicyjny i przyjazny interfejs. Tworząc układ powiadomień, można skorzystać z szablonów programu Microsoft Word. W ten sposób wygląd wszystkich wiadomości jest jednolity i spójny.

Korzyści

Prosty w użyciu

Wykonuj polecenia zawarte w powiadomieniach. Nawet jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, możesz w ten sposób korzystać z zaawansowanej funkcjonalności.

Nieskomplikowana konfiguracja

Określ, jakiego rodzaju powiadomienia mają być wyświetlane oraz zdefiniuj warunki, w jakich mają być generowane.

Lepszy układ

Stwórz spójny układ dla wchodzących wiadomości. Dzięki temu odbiorcy, szybko rozpoznają, że informacje pochodzą od zaufanego nadawcy.

Klient sieci Web

Dzięki udoskonaleniom na kliencie sieci Web, możesz teraz pracować z doskonałym interfejsem. Klient sieci Web spełnia wymagania wszystkich użytkowników, niezależnie od tego czy pracują na PC czy Mac.

W Microsoft Dynamics NAV rozwinięto jeszcze bardziej wprowadzone już w 2016 roku udoskonalenia, ułatwiając użytkownikom, szczególnie tym nowym, obsługę systemu. Poprawiono również wydajność oraz działanie systemu.

Korzyści

Lepszy poziom użyteczności

Korzystaj z kreatorów, aby poznać nowe rozwiązania dotyczące efektywniejszej obsługi systemu i wprowadzania danych. Działaj od razu zgodnie z informacjami zawartymi w podpowiedziach kontekstowych, które pomogą Ci odpowiednio korzystać z pól i akcji.

Nowe, lepsze doświadczenia

Przełączaj się sprawnie pomiędzy widokami list rekordów. Możesz korzystać nawet z widoku miniaturek w różnych rozmiarach.

Ulubione funkcje na kliencie Windows

Korzystaj ze skrótów klawiaturowych. Naciśnij Esc, aby natychmiast opuścić stronę lub F5, aby odświeżyć ostatnie dane w przeglądarce bez konieczności przeładowywania strony.

Łatwiejszy

Pracuj bez zakłóceń. Funkcje Widok i Edycja zostały połączone w jedną, a przyciski przewijania pomiędzy rekordami są ukryte. Wstążka zawsze jest rozwinięta, gdy tylko dana strona posiada zakładkę Narzędzia główne.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Udoskonalenia klienta

Microsoft Dynamics NAV pozwala na jeszcze większe uproszczenie procesów, zwiększenie produktywności i wydajności. Przeglądarkowy interfejs znacznie przyśpiesza obsługę zadań. Użytkownik może szybko przełączać się pomiędzy widokami. Ma możliwość przeglądania rekordów, zarówno w postaci listy jak i miniatur o różnej wielkości.

Kreatory pozwalają mu korzystać z nowych pomysłów oraz uprościć rejestrację danych. Podczas pracy z klientem sieci Web użytkownik może korzystać z typowych skrótów klawiaturowych, na przykład z klawisza Escape w celu opuszczenia strony lub F5 w celu odświeżenia danych bez konieczności przeładowywania strony.

 • Podpowiedzi kontekstowe są wyświetlane u góry strony. Informują użytkownika, o tym w jaki sposób wykonać dane zadanie. Poszczególne polecenia możesz wykonać bezpośrednio z podpowiedzi.
 • Bloki danych to alternatywna forma wizualizacji rekordów. Bloki danych pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni i pozwalają na zwięzłą prezentację informacji.
 • Kreatory (znane również jako strony nawigacji) są obsługiwane na wszystkich typach klientów. Dostarczają użytkownikom wskazówek dotyczących kolejnych kroków zadania.
 • Listy mogą być wyświetlane jako serie miniatur, spośród których każda odpowiada rekordowi. Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy wysokimi i szerokimi blokami, aby wyświetlić małe lub duże miniatury.
 • Okienka informacji zawierają obrazy, podobnie jak strona kartoteki zapasu.
 • Klikając lub dotykając etykietę pola, można teraz wyświetlić podpowiedź narzędzia lub skorzystać pomocy systemowej. Dotyczy to pól/kolumn na wszystkich typach stron.
 • Na smartfonach pasek aplikacji został przeniesiony na dół ekranu, co ułatwia obsługę kciukiem.
 • Kiedy lista wyświetlana jest w formie blokowej, możesz korzystać z gestu Dotknij i przytrzymaj. Pozwala on wyświetlić menu dla wybranego rekordu.
 • Dodano również nowe przyciski umożliwiające szybkie wyszukiwanie rekordów lub tworzenie nowych w ramach Części listy. Po utworzeniu nowego rekordu, program ponownie wyświetlane daną część listy zamiast listy pośredniej.
 • Z kolei akcja Usuń została przeniesiona na dół okienka akcji.
 • Przesuń w prawo lub Przesuń w lewo to akcje umożliwiające przesunięcie bloku w celu wykonania działania na danym rekordzie.
 • Przełączanie trybu widoku i edycji przy pomocy pojedynczego przycisku niezależnie od typu klienta.
 • Akcje Poprzedni i Następny są widoczne tylko na stronach, na których można wyświetlać wiele rekordów.
 • Domyślny przycisk, taki jak przycisk OK jest podświetlany na niebiesko we wszystkich oknach dialogowych.
 • Gdy dana strona jest wyświetlana po raz pierwszy, wstążka jest rozwinięta, jeśli zawiera ona promowane akcje.
 • Program nie wyświetla już wielokropka w próbnych wierszach na edytowalnych listach aż do momentu zatwierdzenia takiego wiersza. Dzięki temu użytkownik może skoncentrować się na wprowadzaniu danych w próbnym wierszu.
 • Podczas przesuwania kursorem nad daną akcją na wstążce, program wyświetla etykietę narzędzia.
 • Program umożliwia szybkie wybranie wiersza w uproszczonych podglądach. Nie trzeba już korzystać z łącza w pierwszej kolumnie.
 • W przypadku gdy skrócona karta jest zwinięta, klikając pole podsumowania można je rozwinąć i ustawić w nim kursor, aby natychmiast wprowadzić tam dane.
 • Klucz F5 umożliwia odświeżanie danych na dowolnym polu w przeglądarce lub uniwersalnej aplikacji Universal App.
 • Klawisz ESC zastępuje klawisz cofnij jako skrót klawiaturowy i umożliwia anulowanie lub opuszczenie strony w przeglądarce lub Universal App.
 • Lepsze działanie w sieciach z dużym opóźnieniem, w których teraz strony mogą być ładowane nawet dwa razy szybciej.
 • Ułatwienia dotyczące korzystania z czytników takich jak JAWS, w tym możliwość odczytywania zawartości okien dialogowych, błędów walidacji, obowiązkowych wskaźników, pustych list i okienka nawigacji.
 • Dodatkowe wsparcie iPad Pro
 • Dodatkowe wsparcie iOS 9 i iOS 10
 • Dodatkowe wsparcie Android 6 ‘Marshmallow’
 • Dodatkowe wsparcie dla Windows 10 Mobile
Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Poznaj aktualne ceny na
Microsoft Dynamics NAV

Oblicz cenę wdrożenia

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X