Microsoft Dynamics NAV 2017

PayPal i inne usługi płatnicze

Na fakturze możesz umieścić teraz łącza do usług płatniczych. Dzięki temu Twoi klienci mogą szybciej i sprawniej płacić za faktury.

Masz także możliwość zainstalowania rozszerzenia obsługującego integrację z PayPal. Dzięki temu program tworzy w fakturach łącze do płatności internetowej PayPal Standards. PayPal to wiarygodny globalny dostawca usług płatniczych, oferujący wiele możliwości płatności, takich jak karty kredytowe czy też rozliczenia za pośrednictwem kont PayPal.

Korzyści

Ułatwione płatności dla Twoich klientów

Wstaw łącza do popularnych usług płatniczych, aby ułatwić swoim klientom płatności.

Korszystaj z PayPal Standards

Łącza do PayPal Standards w fakturach umożliwią Twoim klientom płacenie za faktury na kilka sposobów np. kartami kredytowymi czy też poprzez konta PayPal.

Elastyczne ustawienia dla faktur

Dla każdej faktury możesz teraz osobno definiować inne usługi płatnicze. Nawet po zaksięgowaniu faktury, możliwe jest jeszcze dodanie łącza. Możesz również skorzystać z domyślnych ustawień i użyć ich dla wszystkich faktur.

Możliwość tworzenia własnych układów dokumentów

Zdecyduj, czy łącze do usług płatniczych ma być widoczne na fakturze. Gotowe, wbudowane układy faktur RDCL i Word zawierają łącza do usług płatniczych.

Microsoft Dynamics NAV 2017

OCR w systemie ERP

Korzystając z technologii OCR, a w szczególności z oprogramowania Lexmark, masz teraz możliwość rejestrowania informacji zawartych w określonych wierszach faktury. Możesz potem zweryfikować te informacje, „ucząc” w ten sposób aplikację OCR, jak interpretować dane.

Technologia OCR ułatwia obsługę powtarzających się faktur oraz ułatwia śledzenie zarejestrowanych zapasów. Na podstawie informacji zgromadzonych dzięki OCR system tworzy bowiem odpowiednie wiersze dla dostawców. Zapasy mapowane są wówczas do odpowiedniego istniejącego dostawcy. Jeśli brak odpowiedniego dostawcy, system utworzy wówczas nowego, korzystając ze zgromadzonych informacji. Podczas wyszukiwania zapasów w związku z innymi czynnościami, Microsoft Dynamics NAV śledzi wszystkie powiązania zapasów według dostawców.

Korzyści

Wizualna weryfikacja informacji

Skorzystaj z nowej strony HTML usługi Lexmark ICS, aby zwizualizować i zweryfikować faktury. Dzięki weryfikacji możesz „nauczyć’ system, jak rozpoznawać dostawców i zapasy.

Pobieranie wierszy z faktur

Dostosuj układy faktur tak, aby pobrane do nich zostały odpowiednie wiersze, które z kolei pojawią się w fakturze zakupu. Dzięki odpowiednim układom faktur, możesz pozyskać więcej informacji, a tym samym zaoszczędzić dużo czasu.

Utwórz lub mapuj dostawców lub zapasy

Jeśli zeskanowana faktura zawiera nieznanego dostawcę lub zapas, możesz utworzyć nową pozycję w systemie, korzystając ze zgromadzonych informacji. Natomiast jeśli faktura dotyczy istniejącego dostawcy lub zapasu, możesz pobrać go z systemu, aby zarejestrować tę fakturę. Czynności te zapamiętywane są przez Microsoft Dynamics NAV 2017 i powielane w kolejnych przypadkach.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV 2018
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X