Masz możliwość modyfikacji systemu Microsoft Dynamics NAV bez konieczności ingerowania w kod źródłowy. Teraz szybciej zainstalujesz i zaktualizujesz specyficzne modyfikacje i rozszerzenia. Instalacja rozszerzeń jest bardzo prosta. To tylko klika kliknięć. Na stronie Zarządzanie rozszerzeniami możesz wybrać rozszerzenie, które chcesz zainstalować. Strona zawiera nazwę i logo rozszerzenia oraz informacje dotyczące nazwy, wersji i wydawcy, a także opis wraz z odpowiednimi łączami.

Rozszerzenia można tworzyć, korzystając z wielu zasobów. W systemie dostępne są dodatkowe typy obiektów oraz narzędzia wspomagające obsługę dodatków .NET. Rozszerzeniami mogą być tabele danych, usługi sieciowe, niestandardowe układy raportów czy pliki językowe. Zaprojektowano również funkcje umożliwiające aktualizację rozszerzenia do nowszej wersji, debugowanie lub testy pokrycia kodu dla obiektów rozszerzeń.

Rozszerzenia są publikowane z wykorzystaniem usługi Azure SQL Database. Udostępniane są poprzez stronę Zarządzanie rozszerzeniami, gdzie użytkownik może wybrać rozszerzenia, które chce zainstalować lub odinstalować

Microsoft Dynamics NAV 2017

Korzyści

Instalacja w wielu środowiskach

Rozszerzenia są publikowane przy pomocy usługi Azure SQL Database. Istniejąca bazę danych można wykorzystać jako środowisko testowe.

Przejrzysty interfejs użytkownika

Zarządzanie rozszerzeniami to strona, gdzie publikowane są rozszerzenia i poprzez którą możesz je instalować lub odinstalowywać. Loga, którymi oznaczone są rozszerzenia na stronie, ułatwiają ich wyszukiwanie.

Wspomaganie konfiguracji

Instalacja rozszerzenia to tylko kilka kliknięć. Na stronie Zarządzanie rozszerzeniami możesz wybrać rozszerzenie, które chcesz zainstalować. Strona zawiera nazwę i logo rozszerzenia oraz informacje dotyczące nazwy, wersji i wydawcy, a także opis wraz z odpowiednimi łączami.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV 2018
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X