Atrybuty zapasów

Atrybuty zapasów umożliwiają zarejestrowanie szczegółowych danych specyficznych dla danego zapasu, takich jak kolor, kraj produkcji, rozmiar, wymiary produktu. Dane te uzupełniają informacje zawarte w standardowych polach globalnych.

Możliwe jest również definiowanie własnego typu opcji atrybutu w formie listy, tekstu, liczby całkowitej i liczby dziesiętnej, jak również jednostek miary wartości liczbowych. Nazwy atrybutów i opcje mogą być tłumaczone na wiele języków. Użytkownik ma również możliwość blokowania atrybutów lub opcji atrybutów, na przykład w sytuacji gdy są one nieaktualne dla danego zapasu.

Dodając zapasy do dokumentów sprzedaży lub zakupu, czy też grupując je, można użyć atrybutów jako wartości filtra, według których system wskaże tylko odpowiednie zapasy.

Korzyści

Atrybuty nabywcy

Znaczącym usprawnieniem w zakresie zarządzania zapasami jest możliwość tworzenia atrybutów zapasu, w ramach których rejestrowane są informacje dotyczące zapasów. Dzięki tym informacjom można sprawniej realizować pobrania. Do nazw atrybutów można dodawać tłumaczenia nazw i listy opcji.

Dodawanie danych

Rejestruj więcej informacji dotyczących zapasów, przypisując im atrybuty i wartości atrybutów.

Lepsza organizacja

Dodając zapasy do dokumentów sprzedażowych i zakupowych lub grupując je, możesz korzystać z filtrów, które umożliwią Ci wyświetlenie zapasów na podstawie atrybutów. Pozwoli Ci to ograniczyć listę zapasów i wyświetlić tylko te potrzebne.

Integracja ze sklepem internetowym

Korzystaj z atrybutów zapasu w zintegrowanym sklepie internetowym. Jedno źródło danych gwarantuje, że dane zapasu, w tym atrybuty, dostępne w sklepie i na różnych klientach Microsoft Dynamics NAV są identyczne.

Katalogi zapasów

Kategorie zapasu w systemie ERP umożliwiają grupowanie zapasów w ramach hierarchicznej struktury. Użytkownik może sam definiować własne kategorie, przypisując dowolne atrybuty do każdej z kategorii.

Wszystkie zapasy dodane do danej kategorii dziedziczą zdefiniowane dla niej atrybuty. Dzięki temu wprowadzając nowe zapasy, oszczędzasz czas. Możliwe jest również przypisanie szczególnych atrybutów do pojedynczych zapasów.

Korzyści

Kategorie zapasów

Utwórz własne kategorie zapasów i dodaj do nich tłumaczenia w wybranych językach.

Gwarantowana spójność

Do wszystkich zapasów w ramach danej kategorii możesz przypisać własne atrybuty. Zapasy dziedziczą również atrybuty zdefiniowane dla kategorii nadrzędnej. Ta koncepcja gwarantuje spójność w ramach powiązanych zapasów.

Sprawniejsza przeglądarka

Dodawanie zapasów do dokumentów sprzedaży i zakupu lub grupowanie ich jest bardzo proste dzięki łatwej nawigacji po strukturze kategorii. Dodatkowo możesz korzystać z filtrów, które definiuje się dla wybranych wartości atrybutów.

Integracja ze sklepem internetowym

Korzystaj z kategorii zapasu w zintegrowanym sklepie internetowym. Jedno źródło danych gwarantuje, że dane zapasu, w tym atrybuty dostępne w sklepie i na klientach Microsoft Dynamics NAV są identyczne.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP