Wykresy wyników finansowych

Graficzna prezentacja danych w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) jest możliwa dzięki dwóm typom wykresów:

  • Wykresy generyczne – które można definiować dla każdej z tabel.
  • Wykresy szczegółowe – odnoszą się do konkretnych tabel, takich jak arkusze kont oraz raporty analizy.

Przykładem wykresu szczegółowego dostępnego w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central jest wykres wyników finansowych. Na wykresie można odczytać wskaźniki wygenerowane na podstawie wartości arkuszy kont. Funkcja pozwala na graficzne zestawienie wyników finansowych, ich późniejszą analizę oraz prognozę trendów. To okno w widoku głównym użytkownika funkcjonuje jako zbiór wykresów dotyczących wszystkich wskaźników wyników finansowych, które zostały wygenerowane z wartości arkusza kont użytkownika. Istniejące w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central wykresy można edytować, lub tworzyć nowe poprzez dowolne łączenie kolumn i wierszy arkuszy kont. Można je wyświetlać w różnych typach wykresu.

Podstawą osi wykresu mogą być kolumny arkusza kont, wiersze arkusza kont lub okres zdefiniowany przez zakres dat lub długość okresu. Obliczone wartości arkusza kont są wyświetlane na osi w PLN.

Podczas dokonywania wyboru elementu graficznego, otwiera się okno źródłowe, takie jak Arkusz kont. Następnie możliwe jest przejście do szczegółów, na przykład zapisów księgi, które są wynikiem transakcji przedstawionych przez dany element graficzny.

Przykładem wykresu szczegółowego dostępnego w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central jest wykres wyników finansowych. Na wykresie można odczytać wskaźniki wygenerowane na podstawie wartości arkuszy kont. Funkcja pozwala na graficzne zestawienie wyników finansowych, ich późniejszą analizę oraz prognozę trendów.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Bilans i rachunek zysków i strat

Bilans oraz Rachunek zysków i strat są sprawozdaniami wymaganymi przez polskie ustawodawstwo. Ich budowa jest ściśle określona ustawą o rachunkowości, dlatego system ERP powinien umożliwiać ich przygotowanie przy użyciu określonych wzorów. Funkcjonalność Bilansu i Rachunku zysków i strat dostępna w ramach systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central jest narzędziem ułatwiającymi przygotowanie tych raportów ustawowych. W ramach funkcjonalności możliwe jest definiowanie wielu wersji sprawozdań bilansu i rachunku zysków i strat.

TOP