System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) umożliwia firmom zarządzanie zapasami znajdującymi się w wielu lokalizacjach za pomocą jednej bazy danych. U podstaw tego rozwiązania leżą dwie koncepcje: lokalizacje i jednostki składowania zapasu. Lokalizacja jest definiowana jako miejsce, w którym fizycznie znajdują się zapasy oraz zarejestrowana jest ich ilość. Ta koncepcja jest na tyle szeroka, że do lokalizacji zaliczają się:

 • fabryki i zakłady produkcyjne,
 • centra dystrybucyjne,
 • magazyny,
 • salony sprzedaży,
 • pojazdy serwisowe.

Jednostka składowania zapasu jest definiowana jako zapas i/lub wariant zapasu i jest specyficzna dla danej lokalizacji. Dzięki użyciu jednostek składowania zapasu firmy mające wiele oddziałów mogą dodawać informacje o uzupełnieniach, adresy i niektóre informacje finansowo-księgowe na poziomie lokalizacji.

W rezultacie firmy mają możliwość uzupełniania wariantów jednego zapasu w każdej lokalizacji oraz zamawiania zapasów dla każdej lokalizacji na podstawie informacji o uzupełnieniach specyficznych dla każdej lokalizacji.

Do precyzyjnego śledzenia przesunięć zapasów z jednej lokalizacji do innej wykorzystuje się zlecenia przesunięcia. Aby wykonać przesunięcie, należy utworzyć zlecenie przesunięcia zawierające wiersz dla każdego zapasu, który ma być przesunięty. Status od momentu wysłania zapasów z lokalizacji źródłowej do momentu ich dotarcia do miejsca docelowego określa się statusem „w drodze”.

Obecnie wiele firm prowadzi działalność na dużych obszarach poprzez niezależnie zarządzane jednostki organizacyjne. Taki sposób działania umożliwia firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki dużej elastyczności w działaniu i szybkiemu reagowaniu na potrzeby klientów. Z drugiej jednak strony firmy z wieloma lokalizacjami borykają się z problemem utrzymywania kontroli nad swoją zdecentralizowaną działalnością i optymalizacji przepływów magazynowych. Aby sprostać temu wyzwaniu, informacje generowane na bieżąco w danej lokalizacji muszą być dostępne w pozostałych jednostkach organizacji.

Funkcjonalności systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central takie jak: wiele lokalizacji czy centra kompetencyjne umożliwiają firmom wielooddziałowym zarządzanie działalnością operacyjną w najbardziej wszechstronny i optymalny sposób.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Przesunięcia lokalizacji

Wiele firm zajmujących się sprzedażą hurtową i produkcją posiada wiele magazynów rozmieszczonych w oddziałach obsługujących określony region. Aby zminimalizować łączny stan zapasów, firmy często wprowadzają strategię polegającą na utrzymywaniu zapasu bezpieczeństwa w głównym magazynie i minimalnych ilości zapasów w magazynach regionalnych. Ta praktyka wymaga

przesunięć zapasów z magazynu głównego do magazynów regionalnych. Firmy przesuwają również zapasy pomiędzy lokalizacjami w celu realizacji nieoczekiwanego zapotrzebowania.

W przypadku większych firm możliwe jest, aby znaczna ilość zapasów była w drodze. Powoduje to jednak trudności zarówno w płaszczyźnie finansowej i logistycznej. Od strony finansowej trudność polega na problematycznej wycenie zapasów, których część jest w drodze. W logistyce nie jest możliwe dokładne oszacowanie dostępności zapasów.

Funkcja Przesunięcia lokalizacji umożliwia firmom wykorzystania zlecenia przesunięcia do precyzyjnego śledzenia przesunięć zapasów z jednej lokalizacji do innej. Aby przesunąć zapasy, konieczne jest utworzenie zlecenie przesunięcia. Wiersze zlecenia dotyczą poszczególnych zapasów, które mają być przesunięte. Od momentu wydania zapasów z lokalizacji źródłowej do momentu ich dotarcia do miejsca docelowego określa się je statusem „w drodze”.

Zlecenia przesunięcia

Jako kluczowy obiekt funkcjonalności przesunięć-zlecenie przesunięcia umożliwia:

 • tworzenie przesunięcia,
 • księgowanie wydania zapasów,
 • księgowanie przyjęcia zapasów.

Zlecenie przesunięcia zawiera informacje o ilościach wydanych i przyjętych z uwzględnieniem sposobu realizacji tych procesów. Informacje te są zgodne z dokumentami sprzedaży i zakupu.

Funkcjonalność Przesunięć lokalizacji umożliwia firmom ręczne i automatyczne przesuwanie zapasów. Ręczne przesunięcie jest szczególnie potrzebne w sytuacjach, kiedy w określonej lokalizacji brakuje zapasu niezbędnego do realizacji zamówienia sprzedaży. W takim wypadku inicjator operacji (np. sprzedawca) podejmuje decyzję o przesunięciu zapasów z lokalizacji, gdzie są one dostępne.

Automatycznie zlecenie przesunięcia powstaje natomiast w wyniku działań związanych z planowaniem uzupełnień. Aby utworzyć automatyczne przesunięcia, odpowiednie osoby (zwykle pracownicy działu zakupów) wykorzystują arkusz zapotrzebowania lub arkusz planowania.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Centra kompetencyjne

Centra kompetencyjne to opcja będąca rozszerzeniem funkcjonalności wielu lokalizacji. Opcja ta umożliwia użytkownikom obsługę centrów administracyjnych. Centrum kompetencyjnym może być:

 • centrum kosztów,
 • centrum zysków,
 • centrum inwestycyjne.

Przykładami centrów kompetencyjnych są biura sprzedaży, działy zakupów dla kilku lokalizacji oraz biuro planowania zakładu. Dzięki tej funkcji firmy mogą na przykład skonfigurować specyficzne dla użytkownika widoki dokumentów sprzedaży i zakupu związane wyłącznie z danym centrum kompetencyjnym.

Widok zapasów w drodze

W przypadku firm wielooddziałowych ciągły ruch zapasów pomiędzy lokalizacjami wymaga kontrolowania stanu poszczególnych zapasów. Funkcjonalność przesunięć lokalizacji w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia takim firmom śledzenie ilości i wartości zapasów znajdujących się aktualnie w drodze.

Funkcjonalność zapewnia wgląd w stan zapasów w drodze dla każdego kodu lokalizacji oraz dla każdego zapasu. Wszelkie raporty dotyczące dostępności zapasów zawierają ponadto informacje o ilości zapasów w drodze.

Pobierz prezentację systemu Microsoft Dynamics NAV 2017

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X