Chcąc zapewnić nabywcom wysoką jakość usług, firmy powinny posiadać poprawne dane o dostępności zapasów na magazynie. Aby precyzyjnie określić datę dostawy, konieczne jest posiadanie pełnych informacji o stanach zapasów i przewidywanych dostawach w określonym czasie. Dostępność zapasów to przewidywana na dany dzień ilość zapasów, którą firma może dysponować. Definicja ta wykracza poza aktualną ilość zapasów i obejmuje czynniki takie jak alokacje, rozumiane jako ilości zarezerwowane na określone cele oraz ilości oczekujące na zamówieniach przychodzących, czyli w przyszłych dostawach.

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) dostępność każdego zapasu można sprawdzić według różnych kryteriów. Odpowiednie zestawienia są dostępne w następujących oknach:

  • Dostępność zapasu wg zdarzenia,
  • Dostępność zapasu wg okresu,
  • Dostępność zapasu wg wariantu,
  • Dostępność zapasu wg lokalizacji,
  • Dostępność zapasu wg poziomu BOM-u,
  • Dostępność zapasu na osi czasu.
Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP