Era cyfrowej transformacji niesie ze sobą głębokie zmiany. Ewolucję technologiczną, strategii biznesowych, a także świadomości przedsiębiorców. Konkurencję wyprzedzą te organizacje, które będą podejmować szybkie decyzje, nie bojąc się zmian i korzystając z innowacji.

Wkraczając w erę cyfrowej transformacji, liderzy muszą być świadomi wyzwań. Potrzeby zwrotu w kierunku nowych rozwiązań i modeli biznesowych. Odpowiedzią na potrzeby współczesnych przedsiębiorców jest Microsoft Dynamics NAV 2018, oparty na mobilności i narzędziach analitycznych.

W zgodzie z nowym nurtem przekształci Twoją organizację w inteligentne przedsiębiorstwo cyfrowe.

Nowości w Microsoft Dynamics NAV 2018

NAV 2018 to system ERP, który przeniesie Twoją firmę na wyższy poziom, nada jej nową wartość. Pozwoli wkroczyć na ścieżkę cyfrowej transformacji i rozwinąć możliwości organizacji oraz pracowników, opierając się na zintegrowanych, inteligentnych rozwiązaniach biznesowych.

Interfejs programowania integracji API

Aby ułatwić dostawcom usług i programistom prace, związane z integracją z systemem Dynamics NAV 2018, opracowano interfejs REST API, bazujący na usługach sieciowych z prostym uwierzytelnianiem. Poszczególne elementy interfejsu programowania mogą być wykorzystywane niezależnie lub w połączeniu z rozszerzeniami w przypadku, gdy konieczne jest dodanie elementów interfejsu lub logiki biznesowej systemu Microsoft Dynamics NAV.

W ramach pierwszej iteracji API opublikowano standardowe typy rekordów, jak dane firmowe, dane nabywcy, dostawcy, zamówienie sprzedaży, faktura sprzedaży, zapas (produkt), konto oraz dziennik.

Spersonalizowane środowisko pracy

Dzięki wbudowanemu w system Dynamics NAV 2018 narzędziu, już po kilku kliknięciach użytkownik może wyświetlić dane, które powiązane są z jego rolą i zakresem działalności lub zoptymalizować sposób wprowadzania danych w przeglądarce.

Dzięki personalizacji istnieje możliwość:

 • przenoszenia lub ukrywania treści takich jak kolumny, pola, okienka informacyjne, wykresy i wskaźniki wydajności
 • dodawania nowych informacji  w kolumnach lub polach
 • blokowania kolumny, tak by dane pola były widoczne podczas przewijania

Funkcja podglądu i wydruku raportów

Funkcjonalność Podglądu raportów dostępna w NAV 2018, pozwala na wyświetlanie faktur, deklaracji podatkowych, zestawień kontrolnych oraz bilansowych bezpośrednio w systemie Microsoft Dynamics NAV bez potrzeby pobierania plików.

Praca z tą funkcją jest bardzo prosta zarówno z poziomu przeglądarki internetowej na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Obsługa danych jest możliwa poprzez kliknięcie, wpisywanie, przeciąganie elementów, przybliżanie i przewijanie stron, zaznaczanie oraz kopiowanie tekstu, a także korzystanie z łączy. Wydruki będzie można wykonywać bezpośrednio z przeglądarki.

Możliwe będzie wykonanie synchronizacji CRM całkowicie w tle

Instrukcje dotyczące ustawień połączenia Dynamics CRM

W ramach instrukcji, które dotyczą ustawień połączenia Dynamics CRM, zostały zawarte wskazówki dotyczące sprzężenia sprzedawców z użytkownikami CRM. Sprzężenie tych elementów jest warunkiem synchronizacji danych pomiędzy Dynamics CRM i Dynamics NAV. Korzystając z instrukcji, można przeprowadzić kompletną synchronizację po wcześniejszym ustawieniu parametrów połączenia CRM. Synchronizacja jest wykonywana w tle, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przerywać swojej pracy.

Okno Ustawienia połączenia Dynamics CRM

Z okna Ustawienia połączenia CRM można przejść do okna Zlecenia synchronizacji integracji, w którym dostępne są informacje na temat postępu uruchomionych procesów synchronizacji a także o liczbie rekordów w Microsoft Dynamics NAV i w połączonym Dynamics CRM.

Sprzężenie rekordów pomiędzy Dynamics NAV i Dynamics CRM

Aby zdefiniować parametry sprzężenia systemu NAV i CRM można ustawić filtr tabeli integracji dla listy rekordów CRM. Dzięki temu w synchronizacji zostaną uwzględnione wyłącznie rekordy, które spełniają zdefiniowane kryteria. W przypadku wyłączenia synchronizacji Dynamics CRM, wszystkie powiązane z nią zlecenia synchronizacji integracji zostaną anulowane.

Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel

Użytkownicy systemu Dynamics NAV, którzy korzystają z widoków głównych dyrektora handlowego lub księgowego mogą wskazać, które sprawozdania finansowe mają być dostępne w programie Microsoft Excel. Sprawozdania można wyświetlać, klikając na rozwijalne menu w części Raporty na wstążce. Wybrane sprawozdanie można rozwinąć nie tylko w trybie stacjonarnym, ale także w przeglądarce w aplikacji Excel Online. Dane połączone są z Microsoft Dynamics NAV 2018.

Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni raport na wstążce. W ramach bieżącej wersji dostępne są także raporty Excel, takie jak:

 • Bilans
 • Rachunek wyników
 • Zestawienie przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zysków zatrzymanych
 • Wiekowanie zobowiązań
 • Wiekowanie należności

Zgłaszanie zestawień sprzedaży do UE przekraczających 9999 pozycji

Funkcja obsługuje zgłoszenia zestawień sprzedaży do Unii Europejskiej, które przekraczają 9999 pozycji. Użytkownik systemu powinien wyłącznie zmienić maksymalną liczbę pozycji na 9999 w oknie Konfiguracja raportu VAT dla listy sprzedaży do UE. W przypadku zgłoszenia tak obszernego raportu, NAV 2018 generuje odpowiednie komunikaty a następnie przesyła je na portal Government Gateway. Wyniki zgłoszenia są dostępne w zapisach dziennika.

Inne zmiany, które będą dostępne w Microsoft Dynamics NAV 2018

 • Ułatwienia dostosowania ustawień do potrzeb użytkownika;
 • Tworzenie zadań dla siebie lub innych użytkowników;
 • Zbiorowe księgowanie wybranych dokumentów;
 • Prekonfigurowane raporty finansowe w Excel – m.in. bilans;
 • Synchronizacja danych w tle z Dynamics 365 for Sales (następca Dynamics CRM);
 • Podgląd raportów Power BI z widoku głównego użytkownika.

Sprawdzony w ponad 160 000 przedsiębiorstw
przez 2 700 000 użytkowników

Obsługa 360° procesów biznesowych

Globalny, wielojęzyczny, wielowalutowy

Wielofirmowy i wielooddziałowy

Ergonomiczny i dopasowany do roli użytkownika

Dostępny w chmurze i na serwerach lokalnych

Wielowymiarowa integracja z rozwiązaniami biznesowymi Microsoft

Dostępny w każdym miejscu i czasie

Otwarty kod i środowisko deweloperskie

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X