Microsoft Dynamics NAV 2017

Konfiguracja systemu ERP - NAV

Dzięki scenariuszom konfiguracji możesz prościej i szybciej definiować ustawienia w poszczególnych obszarach. Usprawnienia w tym zakresie polegają na:

  • zredukowaniu interakcji użytkownika podczas korzystania z aplikacji
  • korzystaniu z predefiniowanych zestawów danych przy konfiguracji głównych funkcji
  • zastosowaniu nowego kreatora ustawień firmy, który ułatwia rozpoczęcie pracy

Korzyści

Powtarzalność czynności konfiguracyjnych

Korzystaj z konfiguracji i predefiniowanych zestawów danych, które umożliwią wdrożenie powtarzalnych rozwiązań i ograniczenie liczby ręcznych czynności.

Pomocne kreatory

Dzięki kreatorom możesz definiować przepływy pracy, wymagane akceptacje, rok finansowy oraz stawki podatków.

Prosta konfiguracja użytkownika

Kompatybilność Microsoft Dynamics NAV i Office 365 ułatwi Ci tworzenie nowych użytkowników. Dzięki integracji z Office 365 użytkownicy definiowani są automatycznie na podstawie grup i zestawów uprawnień.

Automatyzacja na każdym kroku

Korzystaj ze skryptów PowerShell, aby stworzyć nową firmę i dodać domyślne ustawienia danych.

Rozbudowana i uproszczona funkcjonalność CRM

Skorzystaj z nowego kreatora przy konfiguracji łącza pomiędzy rekordami Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Dynamics NAV. Kreator automatycznie instaluje rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV Integration Solution po stronie systemu CRM.

Dzięki łączu pomiędzy rekordami grup cenowych nabywcy Microsoft Dynamics NAV i cennikiem w Microsoft Dynamics CRM, możesz pracować z cenami w różnych walutach, nie tylko w lokalnych.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Korzyści

Prosta konfiguracja

Kreator umożliwi Ci automatyczną instalację rozwiązania i uproszczenie wdrożenia zintegrowanego systemu CRM.

Synchronizacja

Aktualizuj ceny i zapasy w Microsoft Dynamics CRM, korzystając z mapowania i synchronizacji walut, jednostek miary, zapasów i zasobów, tworząc listę cen Microsoft Dynamics NAV w ramach Microsoft Dynamics CRM.

Wielowalutowość

W Microsoft Dynamics CRM możesz obsługiwać zamówienia sprzedaży w wielu walutach.

Elastyczność

Możesz teraz przygotowywać zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics CRM, a realizować i wyceniać je w Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics
NAV

Microsoft Dynamics NAV 2017

Usprawnienia w zakresie przepływów pieniężnych

Masz możliwość zrozumienia i przewidywania wahań przepływów pieniężnych. Wiedza o stanie środków pieniężnych pozwoli Ci ustalić optymalną marżę i osiągnąć maksymalne zyski. 

W prosty sposób możesz skonfigurować funkcjonalność prognozowania przepływów pieniężnych. Przy pomocy kreatora wykonasz większość swoich zadań i będziesz mógł korzystać z codziennych lub cotygodniowych automatycznych aktualizacji. System obsługuje teraz znacznie większą ilość źródeł danych, w tym moduł zleceń i danych podatkowych.

Korzyści

Prosta konfiguracja

Zaledwie klika kliknięć pozwoli Ci skonfigurować rozwiązanie. Specyficzne ustawienia możesz zdefiniować w późniejszym czasie w miarę potrzeb.

Szeroka perspektywa

Reaguj proaktywnie, obserwując przepływy pieniężne i przewidując zmiany w płynności finansowej Twojej firmy.

Łatwy w użyciu

Ręczne wprowadzanie dodatków i przychodów jest teraz znacznie łatwiejsze.

Automatyczna aktualizacja danych

Planuj prognozy przepływów pieniężnych w oparciu o automatyczne obliczenia.

Konfiguracja danych raportowania

Nowa funkcja o nazwie Konfiguracja danych raportowania umożliwia użytkownikom, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu SQL, tworzenie transparentnych zestawów danych, dzięki udogodnieniom takim, że:

  • istniejące strony listy mogą być wykorzystywane jako źródła danych
  • istniejące kwerendy mogą być wykorzystywane jako źródła danych
  • użytkownicy mogą wybierać ze źródeł danych pola, które mają być użyte w zestawach danych
  • użytkownicy mogą definiować filtry danych dostępnych w ramach zestawów

Znajomość SQL nie jest wymagana do tworzenia zestawów danych.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Korzyści

Bezpieczeństwo

Tworzeniem punktów końcowych OData mogą zajmować się tylko pracownicy uprawnieni do korzystania z narzędzia. Poprzez uprawnienia OData można określić zasady dostępu do danych dla poszczególnych osób.

Zrozumiały

Użytkownicy, którzy nie znają dogłębnie SQL, mogą teraz sami tworzyć zestawy danych dla celów raportowych. Korzystając z prostego w obsłudze kreatora, mogą tworzyć takie zestawy, wybierając dane w odpowiednich źródła i definiując filtry.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X