Praca w module Zlecenia przebiega teraz znacznie sprawniej. Korzystając z nowego kreatora, możesz teraz definiować ustawienia dla poszczególnych zleceń. Z zaktualizowanego widoku głównego użytkownika możesz szybko przechodzić do najczęściej wykonywanych zadań, nowych wykresów i nowej listy Moje zlecenia.

Na kartotece zlecenia wyświetlane są wszystkie Twoje zadania. W nowym polu Kierownik projektu, program wyświetla koszty i rachunki powiązane z Twoimi zleceniami.

Nowy raport Oferta zlecenia umożliwia szybkie wysłanie wyceny projektu do klienta.

Korzyści

Prosta obsługa

Łatwe zarządzanie zadaniami poprzez udoskonaloną kartotekę zlecenia z możliwością przeglądania najważniejszych informacji w wierszach planowania.

Wgląd w szczegóły

W widoku głównym użytkownika Kierownik projektu możesz na bieżąco śledzić dochodowość swojego projektu, przeglądając powiązane koszty i faktury.

Prostsza nawigacja

Szybkie tworzenie zleceń, wprowadzanie dziennika zleceń i tworzenie faktury sprzedaży zlecenia.

Nowy raport

Raport zawierający szacunkową wycenę zlecenia można wysłać klientowi.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Poznaj bliżej system Dynamics NAV 2018
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X