Płatności bankowe

System ERP - Microsoft Dynamics NAV umożliwia uzgodnienie płatności bankowych w dzienniku uzgodnienia płatności. Wszystkie płatności są realizowane i uzgadniane w jednym miejscu i w jednym kroku. Możesz teraz dopasować płatności nabywcy i dostawcy oraz transakcje bankowe w dzienniku uzgodnień płatności. Masz również możliwość odfiltrowania informacji w celu wyświetlenia tylko niezbędnych informacji.

Program wyświetla także podsumowanie niezrealizowanych płatności, a użytkownik może wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące uzgodnień. Przed zaksięgowaniem uzgodnienia ma możliwość wydrukowania informacji o niezrealizowanych płatnościach w formie raportu testowego.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Korzyści

Zaksięgowane uzgodnienia płatności

Wyświetlaj tylko nierozliczone transakcje i przypisz je odpowiedniemu nabywcy, dostawcy i kontom bankowym. Bezpośredni dostęp ułatwia korygowanie nierozliczonych transakcji. Stan konta bankowego można weryfikować, otwierając nierozliczone transakcje.

Ogranicz zbędne prace

Wszystkie transakcje możesz dopasować od razu, a następnie zaksięgować i jednocześnie zaktualizować uzgodnienia bankowe.

Eliminuj błędy

Definiując uprawnienia dla określonej osoby, zabezpieczasz się przed zbędnymi błędami podczas importu wyciągów.

Raporty finansowe

Przeglądanie wyników finansowych

Raporty finansowe ułatwiają przeglądanie wyników finansowych. Dzięki nowym planom kont nie ma konieczności definiowania ustawień. Dzięki temu możesz szybko i sprawnie przygotować takie raporty finansowe jak:

  • Bilans
  • Rachunek wyników
  • Zestawienie przepływów pieniężnych
  • Zestawienie zysków zatrzymanych

Korzyści

Intuicyjny interfejs dla małych i średnich firm

Rozpocznij pracę od razu i korzystaj z domyślnych raportów finansowych. Nie musisz niczego tworzyć lub planować dodatkowych zakupów.

Bieżące raportowanie

W każdej chwili możesz przeglądać informacje dotyczące stanu finansowego Twojej firmy.

Łatwa współpraca

Udostępniaj raporty w prosty sposób poprzez pocztę lub OneDrive. Udostępnione raporty możesz wyświetlić na ekranie i wydrukować.

Szybkie odszukiwanie raportu

Potrzebny raport znajdziesz szybko w widoku głównym użytkownika przy pomocy funkcji wyszukiwania.

Kategorie kont

Utwórz predefiniowane kategorie kont, mapując plan kont. Kategorie kont to łatwa w obsłudze funkcja. Na podstawie domyślnych kategorii kont można zdefiniować własne, dostosowane do potrzeb firmy. Aktualizując mapowanie kategorii kont, możesz automatycznie zaktualizować plany kont.

Korzyści

Szybkie rozpoczęcie pracy

Rozpocznij od razu pracę z raportami finansowymi. Nie potrzebujesz wprowadzać żadnych ustawień. Struktura domyślnego planu kont zostanie zmapowana do kategorii.

Prosty

System ERP szybko rozpoznaje kategorie powiązane z zasobami firmy, zobowiązaniami i wydatkami. Podkategorie konta takie jak środki pieniężne, wydatki na reklamę pozwalają szczegółowiej rejestrować dane dotyczące planu kont.

Łatwa personalizacja

Modyfikuj domyślny zestaw kategorii lub utwórz własne, odpowiednie dla potrzeb swojej firmy.

Gotowe raporty

Interpretacja raportów finansowych jest niezwykle łatwa, ponieważ kategorie kont są elementem architektury bilansu, rachunku wyników, zestawień przepływów pieniężnych oraz zysków zatrzymanych.

Ile kosztuje wdrożenie systemu ERP?
Oblicz cenę NAV

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X