Dynamics NAV

Dodatek Outlook

Korzystając z funkcji synchronizacji kontaktów, masz możliwość integracji kontaktów zapisanych w Microsoft Dynamics NAV 2017 z People Hub w Office 365 lub Microsoft Outlook wraz z automatyczną synchronizacją w tle, przeprowadzaną o wybranej godzinie.

Podczas synchronizacji możesz korzystać z filtrów, aby wybrać tylko te kontakty Microsoft Dynamics NAV 2017, które mają być widoczne w Office 365 lub Microsoft Outlook.

Korzyści

Automatyzacja kontaktów

Dodawaj i aktualizuj wybrane kontakty w ramach People Hub w systemie Office 365 lub Microsoft Outlook, a następnie automatycznie zsynchronizuje je z Microsoft Dynamics NAV 2017.

Zawsze na czasie

Synchronizuj swoje kontakty każdego dnia lub tygodnia, korzystając z automatycznej synchronizacji w tle.

Ręczna synchronizacja

Synchronizuj kontakty bezpośrednio z listy kontaktów w Microsoft Dynamics NAV 2017. Przed synchronizacją możesz ustawić filtry kontaktów lub uruchomić proces dla wszystkich kontaktów.

Elastyczność

Synchronizuj tylko kontakty, które są niezbędne, korzystając przy tym ze zdefiniowanego filtra.

Microsoft Booking

Przy pomocy dodatku Microsoft Outlook zarządzasz interakcjami biznesowymi bezpośrednio w Outlook. Możesz szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji oraz tworzyć i wysyłać dokumenty bez opuszczania programu Outlook. 

Przy pomocy Microsoft Bookings w Office 365 możesz automatycznie synchronizować rekordy nabywców i usług oraz przeglądać informacje finansowe dotyczące nabywcy. Ze wydarzenia utworzonego w ramach funkcjonalności Bookings (Rezerwacje) można utworzyć i wysłać fakturę. Możliwe jest również zdefiniowanie bezpośredniego łącza z pliku Microsoft Excel do danych Microsoft Dynamics NAV, co ułatwi przeglądanie, edycję oraz aktualizację danych.

Korzyści

Oszczędność czasu

Wyeliminuj przełączanie się pomiędzy aplikacjami. Korzystaj z Microsoft Outlook oraz Microsoft Bookings, aby tworzyć i bezpośrednio wysyłać dokumenty. Przeglądaj dane finansowe na wykresach i analizach programu Microsoft Excel.

Wgląd w informacje

Korzystaj z szybkiego dostępu do danych finansowych lub informacji dotyczących nabywców i kontaktów bezpośrednio z aplikacji Microsoft Bookings, Excel lub Outlook. Dane zmodyfikowane bezpośrednio w programie Excel mogą być z łatwością replikowane do bazy danych Microsoft Dynamics NAV.

Wyższa precyzja

Wyeliminuj czynności wykonywane ręcznie poprzez automatyczną synchronizację nabywców i usług przy pomocy Microsoft Bookings. Zadbaj o integralność danych poprzez kontrolę importu z programu Excel.

Chcesz poznać nowe funkcjonalności systemu Dynamics NAV?
Pobierz folder Nowości w systemie ERP

Poczta Outlook

Dzięki dodatkowi Microsoft Dynamics NAV 2017 do programu Microsoft Outlook wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do informacji finansowych dotyczących partnera powiązanego z adresem email. Informacje dotyczące danego kontaktu przedstawione są na pulpicie, z którego można przejść do szczegółów zawartych w dokumentach. W ramach dodatku można również tworzyć i wysyłać dokumenty. 

Przykładowo, w przypadku gdy klient przesyła przysyła wiadomość zawierającą prośbę o ofertę, użytkownik ma od razu możliwość sprawdzenia informacji na temat klienta, a potem – utworzenia oferty i wysłania jej jako załącznik do wiadomości. Oferta zostanie wtedy wygenerowana zgodnie z szablonem zdefiniowanym dla tego klienta. Wszystkie czynności można wykonać bez opuszczania programu Outlook. Z kolei dodatek wykona aktualizację, generując odpowiedni dokument w systemie Microsoft Dynamics NAV 2017.

Łącza dokumentu

Dodatek Microsoft Dynamics NAV 2017 Outlook umożliwia szybki podgląd dokumentów, odwołania do których zamieszczono w treści maila. W wiadomościach email dodatek rozpoznaje tekst będący numerem dokumentu Microsoft Dynamics NAV 2017 i oznacza ten tekst jako łącze. Po otwarciu dodatku, dokument jest wyświetlany w ramce dodatku. Umożliwia to użytkownikowi pracę z dokumentem w taki sam sposób jak w programie Microsoft Dynamics NAV 2017.

Kalendarz programu Outlook

Integracja z aplikacją Microsoft Outlook jest zapewniona również z poziomu kalendarza. W ramach poszczególnych terminów czy spotkań tam zapisanych, możliwe jest podejrzenie określonych informacji związanych z klientem, a nawet rejestracja zdarzeń czy też tworzenie dokumentów takich jak zamówienia i faktury. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla firm, które wykorzystują kalendarz w planowaniu realizacji usług dla swoich klientów. Bezpośrednio ze zdarzenia, zaplanowanego w kalendarzu w związku z daną usługą, użytkownik może zarządzać odpowiednimi zadaniami finansowymi. Wcześniej w tym celu musiałby wykorzystać system Dynamics NAV. Obecnie zaraz po zakończeniu realizacji usługi, możliwe jest wysłanie faktury, wygenerowanej wcześniej ze spotkania znajdującego się w kalendarzu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla firm usługowych, które wykorzystują kalendarz w planowaniu realizacji usług dla swoich klientów. Bezpośrednio ze zdarzenia zaplanowanego w kalendarzu w związku z daną usługą, użytkownik może zarządzać odpowiednimi zadaniami finansowymi. Wcześniej w tym celu musiałby wykorzystać system Microsoft Dynamics NAV 2017. Teraz już zaraz po zakończeniu realizacji usługi, użytkownik może wysłać odpowiednią fakturę, generując ją ze spotkania w kalendarzu.

Dynamics NAV

Szablony e-mail

System w nowej wersji pozwala na przygotowywanie dla nabywców i dostawców profesjonalnych szablonów e-mail. Są one tworzone dla konkretnych dokumentów i mogą zawierać obrazy oraz dane z załączonych dokumentów takie jak: wartości, terminy i warunki płatności. Do budowy szablonów można wykorzystać raporty RDLC lub aplikację Microsoft Word.

Korzyści

Atrakcyjna forma komunikacji

Twórz atrakcyjne wizualnie wiadomości e-mail, które będzie można odczytać na każdym urządzeniu bez konieczności otwierania załączników.

Personalizowana korespondencja

Korzystaj z jednolitych szablonów w całej firmie. Dzięki nim Twoja korespondencja z klientami będzie zawsze wyglądać spójnie i profesjonalnie, niezależnie od tego kto ją wysyła i z jakiego urządzenia.

Elastyczność

Utwórz wiele układów dokumentów, z których będziesz korzystał w zależności od klienta lub sytuacji (na przykład w przypadku świąt).

Poznaj aktualne ceny na Microsoft Dynamics NAV
Oblicz cenę wdrożenia

Pogłębiona integracja z Microsoft Excel

Możliwość eksportu danych do Microsoft Excel oraz ich odświeżanie w dowolnym momencie to funkcja systemu Dynamics NAV, którą użytkownicy znają od lat. Wraz z nową wersją, dodana została wtyczka, która pozwala na otwarcie, z poziomu aplikacji Excel, wybranych widoków systemu, które po uzupełnieniu lub korekcie mogą zostać automatycznie przesłane do NAV.

Wbudowany widok Power BI

W najnowszej wersji systemu ERP kontynuowana jest strategia pogłębiania integracji z innymi narzędziami. Dzięki rozwiązaniu Power BI, możliwe jest tworzenie wszechstronnych raportów i wykresów, a następnie udostępnianie ich w widoku głównym użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2017. Pozwala to umieszczenie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Interesują Cię rozwiązania dla biznesu?
Pobierz przewodnik.

TOP