Terminowe uzupełnianie braków magazynowych oraz zakup optymalnych ilości wyrobów gotowych wyrobów, surowców oraz zapasów niezbędnych do produkcji należą do głównych zadań działu zakupów. Wymienione działania mają znaczący wpływ na prawie wszystkie obszary działalności firmy, w szczególności na zarządzanie zapasami, produkcję oraz sprzedaż. Funkcjonalność zarządzania zapotrzebowaniem w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV pomaga automatyzować oraz koordynować procesy zakupu.

Arkusz zapotrzebowania, będący najważniejszym narzędziem wykorzystywanym w przetwarzaniu wymienionych działań, umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

 • obliczanie bieżącego oraz szczegółowego planu zamówienia zakupu na żądanie;
 • tworzenie rzeczywistego zamówienia zakupu na podstawie wierszy planu zapotrzebowania;
 • zarządzanie jednostkami składowania zapasu uzupełnianymi za pomocą zlecenia przesunięcia oraz tworzenie analogicznych powiązanych zleceń przesunięcia;
 • wspieranie zarządzania dostawami bezpośrednimi oraz zamówieniami specjalnymi;
 • zarządzanie wierszami zamówienia zakupu wskazanymi powiązanymi w innych obszarach aplikacji;
 • zarządzanie ręcznie utworzonymi wierszami zapotrzebowania;
 • kontrolowanie przepływu kluczowych danych pomiędzy działami.

Funkcjonalność planowania dostępna w arkuszu zapotrzebowania pod wieloma względami działa podobnie jak arkusz planowania dostępny w obszarze produkcji. Arkusz zapotrzebowania różni się jednak tym, iż uwzględnia zapasy uzupełniane jedynie za pomocą zamówień zakupu oraz zleceń przesunięcia.

Arkusz planowania obejmuje wszystkie zapasy, również te wyprodukowane. Arkusz zapotrzebowania stanowi zaledwie jeden z elementów procesu planowania. Obliczenia i zalecenia będące częścią arkusza bazują na zasadach oraz parametrach planowania definiowanych przez pracownika odpowiedzialnego za planowanie produkcji.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Arkusz zapotrzebowania

Pracownik działu zakupów korzysta z arkusza zapotrzebowania, aby obliczyć plan uzupełnień zapasów, uwzględniający dane na temat zamawianych zapasów, ich ilości i optymalny czas zamówienia. W arkuszu dostępne są dwa zadania wsadowe. Pierwsze z nich Oblicz plan - arkusz zapot. oblicza plan zakupu oraz tworzy wiersze zapotrzebowania (propozycję zamówienia). Zadanie wsadowe Wykonaj kom. akcji - zapot. tworzy zamówienia na podstawie wierszy zapotrzebowania.

Dodatkowe funkcje arkusza

Arkusz zapotrzebowania umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

 • obsługa dostaw bezpośrednich;
 • obsługa zamówień specjalnych;
 • wiersze arkusza planowania;
 • ręczne tworzenie wierszy arkusza.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP