Microsoft Dynamics NAV 2017

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) umożliwia podział środków trwałych. Podział środków trwałych może okazać się przydatny, gdy należy:

  • przesunąć środek trwały do innej lokalizacji lub z jednej wartości wymiaru do drugiej;
  • podzielić środek trwały;
  • sprzedać/zlikwidować tylko część środka trwałego;
  • połączyć dwa środki trwałe.

Łączenie środków trwałych

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia połączenie kilku środków trwałych w jeden. Może to być konieczne na przykład, kiedy księgowane koszty nabycia kilku środków trwałych mają być połączone w jeden środek trwały.

Częściowa sprzedaż/likwidacja środka trwałego

Zamiast sprzedaży/likwidacji całego środka trwałego czasami jest konieczna częściowa sprzedaż/likwidacja. Aby sprzedać/zlikwidować część środka trwałego, należy go podzielić za pomocą dziennika podziału środków trwałych, a następnie zbyć jeden ze środków trwałych uzyskanych z podziału.

Przesunięcia środków trwałych

Przesunięcia środków trwałych można zastosować jeśli wymagane jest przesunięcie, podział lub połączenie środków trwałych. Wszystkie księgowania z przesunięć środków trwałych używają dziennika podziału. Niektóre firmy często przesuwają środki trwałe pomiędzy lokalizacjami. Można sobie wyobrazić, że podczas kompletowania środka trwałego pracownik umieszcza go w magazynie. Po zakończeniu procesu kompletacji środek trwały należy przenieść do innej lokalizacji.

Dokładny przegląd aktualnej lokalizacji wszystkich środków trwałych jest więc istotny. W tym celu procedurę zmiany lokalizacji należy zarejestrować w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X