Rejestracja i koszty konserwacji

Za każdym razem, gdy dany środek trwały jest wysyłany do naprawy serwisowej należy zarejestrować istotne dane, takie jak data usługi serwisowej, numer dostawcy, nazwa oraz numer telefonu firmy serwisowej. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) umożliwia rejestrację oraz wygodne śledzenie tych informacji.

Kiedy serwis jest zakończony, a firma otrzymuje fakturę konserwacji należy zarejestrować koszty konserwacji za pomocą dziennika środków trwałych K/G, faktury zakupu lub dziennika środków trwałych, w zależności od tego, czy powiązana księga amortyzacji jest zintegrowana z księgą główną.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Raportowanie kosztów konserwacji

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central można wyświetlać oraz analizować zaksięgowane koszty konserwacji w następujących lokalizacjach:

  • W oknie Statystyka środka trwałego, które zawiera kwotę konserwacji. Okno jest dostępne z kartoteki środka trwałego.
  • W oknie Zapisy księgi konserwacji, które zawiera zaksięgowane zapisy konserwacji. Okno jest dostępne z kartoteki środka trwałego lub z widoku Środki trwałe.
  • W raporcie Konserwacja - szczegóły, który zawiera szczegółowe dane o zapisach księgi konserwacji.
  • W raporcie Konserwacja - analiza, który zawiera koszty konserwacji środków trwałych dla różnych okresów, podzielone według kategorii środków trwałych.
  • W raporcie Konserwacja - rejestr, który zawiera zaksięgowane wpisy konserwacji, uporządkowane i podzielone według numeru rejestru.
  • W raporcie Konserwacja - następna data serwisu, który zawiera następną datę planowanego serwisu dla każdego środka trwałego.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP