Przepisy polskiego prawa wymagają podziału środków trwałych według aktualnie obowiązującej ustawowej klasyfikacji środków trwałych. Oficjalna klasyfikacja środków trwałych zawiera 3 poziomy grupowania:

  • grupa - np. środki transportu,
  • podgrupa - np. pojazdy mechaniczne,
  • rodzaj - np. samochody osobowe.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) zawiera możliwość przypisywania określonego rodzaju zgodnego z Klasyfikacją Środków Trwałych do każdego środka trwałego. W raportach modułu Środki trwałe została dodana możliwość grupowania danych według numerów Klasyfikacji Środków Trwałych przypisanych do kartotek środków trwałych.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Zwiększenie wartości środka trwałego w fakturze zakupu

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala na księgowanie poprzez fakturę zakupu wyłącznie kosztu nabycia oraz eksploatacji środków trwałych. Możliwa jest również ewidencja poprzez fakturę zakupu operacji zwiększenia wartości środka trwałego.

TOP