Moduł Środki trwałe w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby ksiąg amortyzacji, co pozwala efektywnie śledzić koszty amortyzacji. Niektóre księgi mogą być zintegrowane z księgą główną w celu uzgodnienia transakcji środków trwałych. Natomiast te nie zintegrowane wykorzystuje się do obliczeń wewnętrznych, które nie mają być odzwierciedlone w księdze głównej. Księgi amortyzacji określają różne reguły amortyzacji. Oprócz zwykłych metod amortyzacji moduł Środki trwałe pozwala stworzyć niestandardowe metody. Dzięki elastycznemu działaniu funkcji w czasie rzeczywistym okresowe dane dotyczące przychodów i kosztów są zawsze dokładne i aktualne.

Wiele firm, chcąc oszacować przewidywaną wartość majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych przygotowuje symulację rocznej amortyzacji. Przygotowanie takiego zestawienia wynika też z obowiązków ustawowych narzuconych Ustawą o rachunkowości. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera raport Roczny plan amortyzacji przedstawiający przewidywane koszty amortyzacji elementów majątku trwałego w okresie roku.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X