Firmy działające na rynkach wrażliwych na zmiany cenowe powinny stosować elastyczne strategie cenowe, które umożliwią im podtrzymanie zainteresowania nabywców. Jedna z typowych strategii polega na proponowaniu indywidualnych umów cenowych dużym nabywcom oraz stosowaniu standardowych cen i rabatów wobec pozostałych. Indywidualne umowy stosuje się również dla grup określonych nabywców takich jak sieci sklepów detalicznych. Strategia zmiany cen oraz rabatów jest wykorzystywana także w celu zredukowania zbyt wysokich stanów zapasów magazynowych lub dla wsparcia kampanii marketingowych.

W systemie ERP Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) użytkownik ma możliwość definiowania różnych cen sprzedaży oraz zakupu dla zapasów. Funkcja rabatów wiersza pozwala przypisywać wartości procentowe rabatów do zapasów oraz grup zapasów. Firmy, które elastycznie określają ceny, mogą skorzystać z kompleksowej funkcjonalności ceny wiersza sprzedaży oraz rabatów wiersza sprzedaży.

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central funkcje polityki cenowej oraz rabatowej obejmują:

  • oferowanie cen oraz rabatów dla poszczególnych wierszy zamówienia w oparciu o określone kryteria;
  • udzielanie rabatów w zależności od całkowitej kwoty faktury oraz opcjonalnie – od waluty transakcji;
  • definiowanie działań skierowanych do określonych grup nabywców z zastosowaniem strategii cenowych i rabatowych.

Bardzo istotnym jest fakt powiązania funkcji cen oraz rabatów z odpowiednimi procesami handlowymi, marketingowymi oraz księgowymi. Stanowi to gwarancję spójności, przejrzystości oraz prostoty użytkowania.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Obsługa cen sprzedaży

Korygowanie cen sprzedaży jest zadaniem realizowanym przez pracowników sprzedaży cyklicznie w związku ze zmieniającymi się realiami rynkowych, nowymi umowami z nabywcami lub nowymi inicjatywami sprzedażowymi.

System ERP dostarcza dwa narzędzia, które umożliwiają przygotowanie oraz przeprowadzenie korekty cen sprzedaży. Wybór narzędzia zależy od tego, czy zarządzanie cenami odbywać się będzie z wykorzystaniem kartotek zapasu czy za pomocą ceny sprzedaży.

Rabaty wiersza sprzedaży

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central firmy mogą oferować nabywcom trzy rodzaje rabatów:

  • rabat powiązany z zapasem
  • rabat faktury
  • rabat terminowy
Microsoft Dynamics NAV 2017

Rabaty faktur

Pracownicy działu sprzedaży mogą oferować nabywcom także rabaty faktur. Rabaty tego typu przyznaje się, jeśli wartość faktury przewyższa określoną minimalną kwotę. Rabat jest udzielany od całkowitej kwoty faktury.

Funkcja automatycznego naliczania rabatów faktur jest opcjonalna. Pracownicy działu sprzedaży definiują rabaty faktur na podstawie minimalnej kwoty faktury, rabatu procentowego oraz opcjonalnie na podstawie kodu waluty. Dodatkowym elementem, który może zostać zdefiniowany są opłaty manipulacyjne.

TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X