Firmy używają funkcjonalności budżetów sprzedaży i zakupu w celu planowania, prognozowania i porównania planów względem wyników.

Budżet sprzedaży według ilości i według miesiąca w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV). W tym przypadku budżet sprzedaży jest tworzony dla zapasu według ilości i według miesiąca. Wartości wpisane w kolumny miesięcy są sumowane.

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central można tworzyć budżety na wielu poziomach (zapas, nabywca, grupa nabywców, dostawca) i dla wielu okresów czasu (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, okres obrachunkowy). Zapisy okresów czasu są przechowywane na poziomie dnia, ale można je rozszerzać na wyższe poziomy.

Budżety sprzedaży mogą być określone w ilości, kwocie sprzedaży, kwocie KWS, natomiast budżety zakupów – w ilości i kwocie kosztu. Oprócz kilku różnic w nagłówkach budżety sprzedaży i zakupów są niemal identyczne pod względem funkcjonalnym.

Istnieje możliwość filtrowania danych budżetu, a także ich importu i eksportu do Microsoft Excel. Możliwe jest również włączenie ich do raportów analizy w celu porównania budżetowanych i rzeczywistych wartości oraz wyliczenia różnic.

Budżety są definiowane przez użytkownika i niezależne od siebie. Dlatego użytkownicy mogą pracować na osobistych budżetach na tych samych poziomach, okresach czasu i typach wartości. Budżety sprzedaży i zakupu różnią się od budżetów używanych w obszarze Zarządzanie Finansami w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP