Arkusze analityczne i raporty

Raporty i arkusze analityczne umożliwiają tworzenie niestandardowych raportów na podstawie rekordów zaksięgowanych transakcji, na przykład sprzedaży, zakupów, przesunięć oraz korekt zapasów. Raporty analizy zapasów mogą dodatkowo uwzględniać dane zleceń produkcyjnych oraz roboty w toku (RWT).

Dane źródłowe (pobierane do takich raportów z zapisów księgi zapasów wraz ze skojarzonymi zapisami wyceny) można łączyć, porównywać i przedstawiać w formie czytelnych, zdefiniowanych przez użytkownika zestawień, takich jak raport tabeli przestawnej w programie Microsoft Excel.

Raport analizy składa się wierszy i kolumn. W wierszach są wyświetlane obiekty poddawane analizie takie jak nabywcy czy dostawcy. Z kolei kolumny zawierają parametry określające sposób analizowania obiektów (na przykład obliczanie zysku, okresowe porównania kwot i wielkości sprzedaży, okresowe porównania wartości rzeczywistych i budżetowanych itd.).

W podobny sposób można przeglądać raporty analizy zakupów oraz zapasów. Pod względem funkcjonalnym raporty analizy sprzedaży nie różnią się od raportów analizy zakupów oraz raportów analizy zapasów.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel

Eksport arkusza analitycznego do programu Microsoft Excel pozwala dzielić się analizami wg wymiarów z zewnętrznymi użytkownikami nieposiadającymi dostępu do systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV). Podczas eksportu arkusza analitycznego do programu Microsoft Excel, system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central tworzy tabelę przestawną w pliku Microsoft Excel. Do wyświetlenia arkusza analitycznego w formie graficznej można też użyć funkcji wykresów programu Microsoft Excel.

Łączenie arkuszy analitycznych z arkuszami kont

W przypadku zamiaru użycia w arkuszu analitycznym innych wymiarów, niż dwa wymiary globalne, można przypisać istniejący arkusz analityczny do arkusza kont. Dzięki temu można użyć do czterech wymiarów w arkuszu kont. Przypisanie arkusza analitycznego zmienia zapisy, które są użyte do utworzenia kwot w arkuszu kont z zapisów K/G na zapisy arkusza analitycznego.

Po przypisaniu arkusza analitycznego do układu kolumn, użytkownik otrzymuje te same możliwości filtrowania, ale na poziomie kolumn. Jeśli układ kolumn zostaje zdefiniowany z arkuszem analitycznym, a w układzie kolumn zostaje zastosowany filtr wymiaru, dany układ kolumn może być użyty tylko z arkuszem kont, do którego został przypisany ten sam arkusz analityczny.

Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP