Analizy finansowe i raportowanie rozpoczyna się od planu kont. Standardowe analizy w planie kont są łatwo dostępne. Dostarczają danych bez potrzeby dodatkowej konfiguracji.

Ze strony Plan kont można uzyskać dostęp do następujących stron analiz:

  • Saldo konta K/G;
  • Saldo K/G;
  • Saldzie K/G wg wymiarów.
  • Saldo konta KG/Budżet;
  • Saldo KG/Budżet.
Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Arkusze kont

Arkusze kont pozwalają w elastyczny sposób tworzyć sprawozdania finansowe bez potrzeby wykonywania modyfikacji w systemie.

Arkusze kont służą do tworzenia zestawień kont wyszczególnionych w planie kont tak. Zestawienia te pozwalają na wgląd w dane zapisane na kontach. Można definiować rozmaite układy arkuszy w celu wyodrębnienia określonych informacji z planu kont.

Jedną z najważniejszych funkcji arkuszy kont jest to, że są one miejscem obliczeń, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont. Arkusze kont wykorzystuje się na przykład do obliczenia marży z uwzględnieniem wymiarów takich jak działy lub grupy nabywców. Oprócz tego dowolne zapisy K/G i zapisy budżetu K/G można filtrować według obrotów lub kwoty debet.

Poprzez połączenie typów kosztów oraz kont zapisów przepływów pieniężnych w planie kont użytkownik może między innymi przygotowywać raporty dotyczące rachunku kosztów oraz przepływów pieniężnych.

Przy pomocy arkuszy kont można:

  • tworzyć sprawozdania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy bez użycia projektanta raportów;
  • tworzyć dowolną liczbę arkuszy kont o unikatowych nazwach;
  • definiować różne układy raportów i drukować je z bieżącymi danymi liczbowymi;
  • eksportować dane finansowe do programu Microsoft Excel.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP