Po uzyskaniu informacji o powstałym zapotrzebowaniu na swoje produkty firma powinna wykonać następujące czynności:

  • Upewnić się, że posiada wystarczające ilość surowców oraz komponentów podzespołów na pokrycie powstałego zapotrzebowania.
  • Powiadomić pracowników produkcji.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) pozwala na realizację tych dwóch celów, umożliwiając korzystanie z poniższych metod:

  • Utworzenie zlecenia produkcyjnego bezpośrednio z zamówienia sprzedaży. Metoda ta jest nazywana planowaniem zamówienia sprzedaży
  • Wykorzystanie funkcji planowania zleceń do tworzenia zleceń produkcyjnych bezpośrednio dla różnych typów zapotrzebowania takich jak zapotrzebowanie sprzedaży, produkcji, usług itp. Tego typu planowania można użyć tylko na jednym poziomie BOM-u w danym czasie. Poza tym istnieją jeszcze inne ograniczenia.
  • Wykorzystanie arkusza planowania w celu obliczenia pełnego planu odtworzenia lub planu obrotów netto z uwzględnieniem wszystkich dostępnych w systemie informacji dotyczących zapotrzebowania oraz dostaw na pokrycie tego zapotrzebowania.
Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Planowanie zamówienia sprzedaży

Większość firm produkujących na zlecenie nie prowadzi magazynu wyrobów gotowych. Wyroby są produkowane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zamówienie sprzedaży. Model ten stosuje się typowo w przypadku produktów, które często wymagają modyfikacji.

Funkcja planowania zamówień sprzedaży obsługuje ten model, umożliwiając utworzenia zlecenia produkcyjnego bezpośrednio z zamówienia sprzedaży. Planowanie obejmuje również rezerwację wyprodukowanych ilości na potrzeby zamówienia sprzedaży oraz śledzenie zamówienia w celu sprawdzenia powiązań pomiędzy sprzedażą, produkcją i zapasami.

Gdy w związku z zamówieniem nabywcy, konieczna jest modyfikacja zapasu, produkcja nie jest jedyną metodą pokrycia powstałego zapotrzebowania. Można na przykład skorzystać z funkcji zarządzania kompletacją, jeśli prosta kompletacja umożliwia zaspokojenie wymagań nabywców.

Planowanie zleceń

Planowanie zleceń jest ręcznym narzędziem planowania dostaw, które dostarcza informacji o zapotrzebowaniu bez pokrycia oraz o dostępności zapasów wraz z sugestiami pokrycia. Narzędzie to umożliwia okresową ocenę niezaplanowanego zapotrzebowania na zapas wynikającego z zamówień sprzedaży, zleceń serwisowych, zleceń, zleceń produkcyjnych i zleceń kompletacji. Dzięki niemu można również tworzyć zlecenia dostawy na pokrycie

danego zapotrzebowania. Narzędzie można również wykorzystać w planowaniu pod konkretne zamówienia. Sugerowane zlecenia dostaw na pokrycie zapotrzebowania obejmują zamówienia zakupu, zlecenia produkcyjne i zlecenia kompletacji jak również zlecenia przesunięcia.

Chociaż w planowaniu zleceń program wykorzystuje mechanizm MRP, proces planowania zleceń jest uproszoną alternatywą funkcji automatyzacji dostaw na pokrycie zapotrzebowania, która jest dostępna w arkuszu planowania. Stosowanie tych dwóch zasad planowania nie jest zalecane, ponieważ korzystając z funkcji w arkuszu planowania, można błędnie zmodyfikować lub usunąć zlecenia dostaw na pokrycie zapotrzebowania utworzone w wyniku planowania zleceń. Poza tym wszystkie nieprzetworzone wiersze planowania zleceń są obsługiwane przez arkusz planowania na bieżąco. Może to spowodować powstanie nadmiernych zapasów.

Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP