Po uzyskaniu informacji o powstałym zapotrzebowaniu na swoje produkty firma powinna wykonać następujące czynności:

  • Upewnić się, że posiada wystarczające ilość surowców oraz komponentów podzespołów na pokrycie powstałego zapotrzebowania.
  • Powiadomić pracowników produkcji.

System ERP Microsoft Dynamics NAV pozwala na realizację tych dwóch celów, umożliwiając korzystanie z poniższych metod:

  • Utworzenie zlecenia produkcyjnego bezpośrednio z zamówienia sprzedaży. Metoda ta jest nazywana planowaniem zamówienia sprzedaży
  • Wykorzystanie funkcji planowania zleceń do tworzenia zleceń produkcyjnych bezpośrednio dla różnych typów zapotrzebowania takich jak zapotrzebowanie sprzedaży, produkcji, usług itp. Tego typu planowania można użyć tylko na jednym poziomie BOM-u w danym czasie. Poza tym istnieją jeszcze inne ograniczenia.
  • Wykorzystanie arkusza planowania w celu obliczenia pełnego planu odtworzenia lub planu obrotów netto z uwzględnieniem wszystkich dostępnych w systemie informacji dotyczących zapotrzebowania oraz dostaw na pokrycie tego zapotrzebowania.

Planowanie zamówienia sprzedaży

Większość firm produkujących na zlecenie nie prowadzi magazynu wyrobów gotowych. Wyroby są produkowane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zamówienie sprzedaży. Model ten stosuje się typowo w przypadku produktów, które często wymagają modyfikacji.

Funkcja planowania zamówień sprzedaży obsługuje ten model, umożliwiając utworzenia zlecenia produkcyjnego bezpośrednio z zamówienia sprzedaży. Planowanie obejmuje również rezerwację wyprodukowanych ilości na potrzeby zamówienia sprzedaży oraz śledzenie zamówienia w celu sprawdzenia powiązań pomiędzy sprzedażą, produkcją i zapasami.

Gdy w związku z zamówieniem nabywcy, konieczna jest modyfikacja zapasu, produkcja nie jest jedyną metodą pokrycia powstałego zapotrzebowania. Można na przykład skorzystać z funkcji zarządzania kompletacją, jeśli prosta kompletacja umożliwia zaspokojenie wymagań nabywców.

Planowanie zleceń

Planowanie zleceń jest ręcznym narzędziem planowania dostaw, które dostarcza informacji o zapotrzebowaniu bez pokrycia oraz o dostępności zapasów wraz z sugestiami pokrycia. Narzędzie to umożliwia okresową ocenę niezaplanowanego zapotrzebowania na zapas wynikającego z zamówień sprzedaży, zleceń serwisowych, zleceń, zleceń produkcyjnych i zleceń kompletacji. Dzięki niemu można również tworzyć zlecenia dostawy na pokrycie

danego zapotrzebowania. Narzędzie można również wykorzystać w planowaniu pod konkretne zamówienia. Sugerowane zlecenia dostaw na pokrycie zapotrzebowania obejmują zamówienia zakupu, zlecenia produkcyjne i zlecenia kompletacji jak również zlecenia przesunięcia.

Chociaż w planowaniu zleceń program wykorzystuje mechanizm MRP, proces planowania zleceń jest uproszoną alternatywą funkcji automatyzacji dostaw na pokrycie zapotrzebowania, która jest dostępna w arkuszu planowania. Stosowanie tych dwóch zasad planowania nie jest zalecane, ponieważ korzystając z funkcji w arkuszu planowania, można błędnie zmodyfikować lub usunąć zlecenia dostaw na pokrycie zapotrzebowania utworzone w wyniku planowania zleceń. Poza tym wszystkie nieprzetworzone wiersze planowania zleceń są obsługiwane przez arkusz planowania na bieżąco. Może to spowodować powstanie nadmiernych zapasów.

TOP