Dziennik zapasów

Dziennik zapasów wykorzystuje się do księgowania transakcji, których celem jest korekta stanów magazynowych z pominięciem księgowania dokumentów biznesowych, takich jak zamówienie zakupu lub sprzedaży. Służy on do księgowania czterech typów zapisów zapasów:

  • Zakup,
  • Sprzedaż,
  • Korekta in-plus,
  • Korekta in-minus.

Dziennik inwentaryzacji

Dziennik inwentaryzacji jest wykorzystywany podczas inwentaryzacji. Za pomocą funkcji Oblicz ilość zapasów program oblicza przewidywane zapasy. Po ręcznym przeliczeniu ilości zapasów należy wprowadzić stan rzeczywisty i zaksięgować różnice.

Dzienniki przesunięć zapasów

Dziennik przesunięć zapasów umożliwia skorygowanie stanu zapasów w przypadku przesunięć zapasów między lokalizacjami lub pojemnikami, a także skorygowanie kodów wartości wymiarów. Dzienniki przesunięć mogą być wykorzystywane również do zmiany metody śledzenia zapasu (na przykład numeru seryjnego albo numeru partii).

Dzienniki przeszacowań

Jeżeli z jakiegoś powodu wartość zapasów magazynowych zmieni się, w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV można odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć tę wartość. Aby obliczyć wartość zapasów, można skorzystać z funkcji Oblicz wartość zapasów. Jeśli przeszacowany koszt jednostkowy zostanie wpisany ręcznie, po zaksięgowaniu dziennika zapasy zostaną przeszacowane.

Pobierz prezentację systemu Microsoft Dynamics NAV 2017

TOP