Dziennik zapasów

Dziennik zapasów wykorzystuje się do księgowania transakcji, których celem jest korekta stanów magazynowych z pominięciem księgowania dokumentów biznesowych, takich jak zamówienie zakupu lub sprzedaży. Służy on do księgowania czterech typów zapisów zapasów:

  • Zakup,
  • Sprzedaż,
  • Korekta in-plus,
  • Korekta in-minus.
Microsoft Dynamics NAV 2017

Dziennik inwentaryzacji

Dziennik inwentaryzacji jest wykorzystywany podczas inwentaryzacji. Za pomocą funkcji Oblicz ilość zapasów program oblicza przewidywane zapasy. Po ręcznym przeliczeniu ilości zapasów należy wprowadzić stan rzeczywisty i zaksięgować różnice.

Dzienniki przesunięć zapasów

Dziennik przesunięć zapasów umożliwia skorygowanie stanu zapasów w przypadku przesunięć zapasów między lokalizacjami lub pojemnikami, a także skorygowanie kodów wartości wymiarów. Dzienniki przesunięć mogą być wykorzystywane również do zmiany metody śledzenia zapasu (na przykład numeru seryjnego albo numeru partii).

Microsoft Dynamics NAV 2017

Dzienniki przeszacowań

Jeżeli z jakiegoś powodu wartość zapasów magazynowych zmieni się, w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central można odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć tę wartość. Aby obliczyć wartość zapasów, można skorzystać z funkcji Oblicz wartość zapasów. Jeśli przeszacowany koszt jednostkowy zostanie wpisany ręcznie, po zaksięgowaniu dziennika zapasy zostaną przeszacowane.

TOP