Rachunek kosztów to funkcja, która dostarcza informacji na temat kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcja umożliwia analizę: typy kosztu i plan typów kosztu; centra kosztów / dane podstawowe rachunku kosztów; obiekty kosztów; alokacje.

Księgowanie kosztów polega między innymi na alokacji rzeczywistych oraz zabudżetowanych kosztów operacji, działów, produktów oraz projektów w celu analizy i oceny rentowności firmy.

Księgowanie kosztów obejmuje następujące komponenty:

 • typy kosztów, centra kosztów oraz nośniki kosztów;
 • zapisy kosztów oraz dzienniki kosztów;
 • alokacje kosztów;
 • budżetowanie kosztów;
 • raportowanie kosztów.

Moduł Rachunek kosztów uzupełnia zarządzanie finansami w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) w zakresie księgowości operacyjnej.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Definiowanie rachunku kosztów

Rachunek kosztów w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada następujące cechy:

 • zawiera dowolnie definiowany plan typów kosztu o strukturze i funkcjach podobnych do planu kont księgi głównej;
 • plan typów kosztu można tworzyć automatycznie na podstawie kont rachunku wyników w księdze głównej;
 • w jednym typie kosztu można zsumować kilka kont księgi głównej;
 • można dowolnie definiować centra kosztów i obiekty kosztów, sortować je oraz uzupełniać sumami częściowymi i tytułami;
 • centra kosztów i obiekty kosztów można przenieść i zsynchronizować z tak zwanych „kluczowych wymiarów” w księdze głównej.

Budżety kosztów

Rachunek kosztów w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) posiada następujące funkcje związane z budżetami:

 • można tworzyć dowolną liczbę budżetów kosztów. Budżety mają podobną funkcję do budżetu księgi głównej;
 • budżet kosztów można kopiować do budżetu księgi głównej lub odwrotnie;
 • można przekształcić zabudżetowane koszty na koszty rzeczywiste.

Budżety kosztów można tworzyć poprzez użycie jednej z poniższych metod:

 • ręcznie;
 • przesuwając budżety z księgi głównej przy pomocy zadania wsadowego Kopiowanie budżetu K/G do budżetu kosztów;
 • kopiując budżety kosztów przy pomocy zadania wsadowego Kopiowanie budżetu kosztów do budżetu kosztów.
Microsoft Dynamics NAV 2017

Alokacja kosztu

Alokacje polegają na przypisaniu kosztów i przychodów do typów, centrów i obiektów kosztów.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central zapewnia możliwość elastycznego definiowania alokacji. Użytkownicy mogą definiować dowolną liczbę alokacji. Każda alokacja składa się ze źródła alokacji oraz jednego lub kilku celów alokacji. Przykładowo wszystkie koszty dla typu kosztu Budynek (źródło alokacji) można alokować na centra kosztów Warsztat, Produkcja i Sprzedaż (trzy cele alokacji).

Dla każdej alokacji użytkownicy mogą zdefiniować poziom alokacji, okres ważności i identyfikator wariantu. W przypadku użycia automatycznej alokacji kosztów można zastosować odpowiednie filtry w celu wyboru definicji alokacji, które mają być przedmiotem zadania wsadowego.

Najważniejszą częścią definicji alokacji jest podstawa alokacji. Podstawa alokacji może być stała lub dynamiczna:

 • Stałe podstawy alokacji bazują na określonej wartości, takiej jak metr kwadratowy lub na założonym wskaźniku alokacji, takim jak 5:2:4.
 • Dynamiczne podstawy alokacji zależą od innych, zmiennych wartości, takich jak liczba pracowników w centrum kosztów lub przychody ze sprzedaży obiektu kosztów w określonym okresie.

Rachunek kosztów w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada następujące cechy związane z alokacją:

 • można alokować rzeczywiste wartości lub wartości budżetu;
 • można tworzyć stałe alokacje przy pomocy stałych udziałów lub procentów;
 • użytkownicy mogą używać dynamicznych alokacji z 9 predefiniowanymi podstawami alokacji i 12 dynamicznymi zakresami dat;
 • występuje 99 poziomów alokacji;
 • można używać dowolną liczbę wariantów alokacji;
 • można definiować alokacje z zakresami dat ważności;
 • można dowolnie definiować alokacje pomiędzy typami, centrami i obiektami kosztów;
 • można anulować alokacje i procesy księgowania.

Rejestry kosztów

Rejestry systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central zawierają czas wystąpienia zapisów księgowania kosztów i alokacji. Oprócz zwykłych zapisów rejestrów w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Zapisy kosztów

Zapisy kosztów mogą pochodzić z różnych źródeł:

 • automatycznego przesunięcia zapisów księgi głównej;
 • ręcznego księgowania samych zapisów kosztów, kosztów wewnętrznych i ręcznych alokacji;
 • automatycznych księgowań dla kosztów rzeczywistych;
 • przesunięcia zapisów budżetu do księgi głównej.
TOP