Przedpłat dokonuje się przed końcowym zafakturowaniem zamówienia sprzedaży lub zakupu. Dla każdej przedpłaty należy utworzyć fakturę przedpłaty sprzedaży lub zakupu. Faktury przedpłaty można później rozliczać z innymi powiązanymi fakturami. Pozwala to skutecznie śledzić zamówienia sprzedaży, zakupu oraz przedpłat. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics NAV) umożliwia zdefiniowanie przedpłat dla sprzedaży i zakupów. Po stronie sprzedaży funkcja przedpłat jest stosowana, aby wymóc na nabywcy zaliczkową płatność za część sumy zamówienia, wyrażoną jako konkretna kwota lub procent. Po stronie zakupów funkcja przedpłat jest stosowana w celu dokumentowania i przetwarzania przedpłat wymaganych przez dostawców.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia zdefiniowanie następujących wymagań:

  • przedpłaty określonego procentu całego zamówienia sprzedaży w przypadku wybranych nabywców;
  • procentu przedpłaty dla konkretnych kombinacji zapasów i nabywców lub grup cenowych nabywców;
  • przedpłaty dla konkretnych zapasów w przypadku wszystkich nabywców;
  • przedpłaty określonego procentu całego zamówienia zakupu w przypadku wybranych dostawców;
  • procentu przedpłaty dla konkretnych kombinacji dostawców i zapasów;
  • weryfikacji dokonania przedpłaty przed wydaniem lub przyjmowaniem zapasów.
Microsoft Dynamics NAV 2017

Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT dla przedpłat

Obliczanie kwoty VAT od kwoty przedpłaty polega na przetwarzaniu faktury przedpłaty z uwzględnieniem kombinacji towarowej grupy księgowej VAT skonfigurowanej na koncie księgi głównej dla przedpłat oraz gospodarczej grupy księgowej VAT skonfigurowanej na nabywcy lub dostawcy w nagłówku zamówienia sprzedaży lub zakupu.

Inną możliwością zrealizowania VAT wynikającego z faktury przedpłaty jest dostarczenie zamówionych towarów lub usług. W tym przypadku zaksięgowanie zamówienia sprzedaży (zaksięgowanie faktury końcowej) realizuje niezrealizowany VAT zaksięgowany na fakturze przedpłaty, jeśli dana faktura jest otwarta. Transakcje zrealizowane i niezrealizowane obsługuje się, definiując odpowiednie ustawienia konta przedpłat.

Definiowanie procentów przedpłat dla nabywców i dostawców

Program umożliwia zdefiniowanie domyślnych procentów przedpłat, które będą stosowane we wszystkich transakcjach sprzedaży zapasów nabywcom i we wszystkich transakcjach zakupów od dostawców. Domyślne procenty przedpłaty są wprowadzane automatycznie dla zamówień sprzedaży lub zakupu oraz we wszystkich wierszach zamówień sprzedaży lub zakupu. Następnie program oblicza wartość procentową przedpłaty na podstawie całkowitej kwoty zamówienia sprzedaży lub zakupu.

Procenty przedpłat określone dla nabywców i dostawców mają zastosowanie dla wszystkich wierszy zamówień sprzedaży lub zakupu, nie tylko dla wierszy z zapasami.

Definiowanie procentów przedpłat dla kombinacji nabywców i zapasów oraz dostawców i zapasów

Istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego procentu przedpłaty dla zapasu sprzedawanego wszystkim nabywcom, konkretnemu nabywcy lub grupie cenowej nabywcy. Domyślny procent przedpłaty dla danej kombinacji jest nadrzędny w stosunku do domyślnego procentu przedpłaty zdefiniowanego dla danego nabywcy. Domyślny procent przedpłaty dla kombinacji nabywca - zapas jest nadrzędny w stosunku do domyślnego procentu przedpłaty dla kombinacji grupa cenowa nabywcy oraz domyślnego procentu przedpłaty dla zapasu sprzedawanego wszystkim nabywcom.

Istnieje również możliwość zdefiniowania procentu przedpłaty dla nabywanego zapasu dla konkretnego dostawcy. Ten procent przedpłaty jest nadrzędny w stosunku do domyślnego procentu przedpłaty zdefiniowanego dla nabywcy.

Definiowanie weryfikacji przedpłat

Księgując fakturę przedpłaty do nabywcy lub dostawcy, można tak skonfigurować system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, aby weryfikował otrzymanie i generowanie przedpłat od nabywcy i dostawcy.

Dzięki tej opcji zapasy nie są wydawane nabywcom lub odbierane od dostawców przed rozliczeniem faktury przedpłaty. Uruchomienie weryfikacji przedpłaty eliminuje wymóg realizacji VAT niezrealizowanego zaksięgowanego na fakturze przedpłaty. Program tworzy fakturę końcową bez rozliczania faktury przedpłaty. Aby zrealizować VAT przedpłaty, należy rozliczyć fakturę przedpłaty.

Przepływ procesów przedpłat

Faktury przedpłaty z zamówienia sprzedaży lub zakupu można również tworzyć przy pomocy opcji faktury. Przedpłatę na zamówieniu oblicza się na podstawie procentu przedpłaty określonego dla poszczególnych zapasów, nabywców lub dostawców. Procent lub kwotę można edytować na indywidualnym zamówieniu sprzedaży lub zakupu.

Przetwarzanie przedpłaconych zamówień sprzedaży i zakupu

Po utworzeniu zamówienia dla zapasu, nabywcy lub dostawcy ze zdefiniowaną przedpłatą, system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central pobiera wymaganie przedpłaty z kartoteki danego zapasu, nabywcy lub dostawcy i wprowadza je do zamówienia.

Procedura przedpłaty faktur sprzedaży i zakupu

Po wprowadzeniu zamówienia sprzedaży lub zakupu można utworzyć fakturę przedpłaty. W tym celu można użyć domyślnych procentów dla każdego wiersza zakupu lub sprzedaży lub w razie potrzeby skorygować kwoty.Po wprowadzeniu zamówienia sprzedaży lub zakupu można utworzyć fakturę przedpłaty. W tym celu można użyć domyślnych procentów dla każdego wiersza zakupu lub sprzedaży lub w razie potrzeby skorygować kwoty.

Korygowanie przedpłat

Po utworzeniu zamówienia dla zapasu, nabywcy lub dostawcy ze zdefiniowaną przedpłatą, system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central pobiera wymaganie przedpłaty z kartoteki danego zapasu, nabywcy lub dostawcy i wprowadza je do zamówienia.

TOP