Procedura zamknięcia roku finansowego w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central składa się z trzech kroków:

Microsoft Dynamics NAV 2017

Zamknięcia roku finansowego przy pomocy funkcji Zamknij rok na stronie Okresy obrachunkowe.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Wygenerowania zapisów zamknięcia roku przy pomocy zadania wsadowego Zamknij rachunek wyników.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Zaksięgowania zapisów zamknięcia roku wraz z zapisami konta przeciwstawnego Wynik finansowy.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics NAV) nie wymaga zamykania roku finansowego, jednak wykonanie procedur zamknięcia daje pewność, że wyświetlane salda (np. w Planie kont) prezentują wyniki tylko dla otwartego roku (lat).

Zamykanie roku finansowego

Pierwszym krokiem w procedurze zamykania roku jest zamknięcie roku finansowego. Ta procedura zarządza okresami i datami lat finansowych. Rok finansowy można w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central zamknąć dopiero po utworzeniu nowego.

Przenoszenie sald konta rachunku wyników

Zadanie wsadowe Zamknij rachunek wyników przenosi salda kont wynikowych na konto bilansowe Wynik finansowy oraz zamyka konta wynikowe. Tworzy również odpowiednie wiersze w dzienniku, które należy zaksięgować. Zadania wsadowego Zamknij rachunek wyników można używać kilka razy w celu zamknięcia kont wynikowych. Należy to zrobić na przykład wówczas, gdy następne zapisy są księgowane w zamkniętym roku finansowym.

Księgowanie dziennika

Zadanie wsadowe Zamknij rachunek wyników przenosi zapisy zamknięcia do określonej instancji dziennika. Zadanie wsadowe nie księguje zapisów automatycznie. Podczas księgowania dziennika na każdym koncie rachunku wyników program księguje przynajmniej jeden wiersz dziennika tak, aby saldo kont wynosiło zero. Na koncie zysków zatrzymanych program aktualizuje pozycje zysków i strat.

Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP