Plan kont

Dwa najważniejsze komponenty obszaru Księga główna to plan kont oraz budżety K/G. Plan kont umożliwia szybki dostęp do kont K/G, a budżety K/G ułatwiają zestawienie rzeczywistych oraz zabudżetowanych kwot. Plan kont to finansowy kręgosłup firmy. Jest on zestawieniem kont księgi głównej, na których w trakcie roku podatkowego gromadzone są zapisy K/G. Zapisy księgi głównej są tworzone automatycznie w wyniku rejestrowania transakcji gospodarczych za pośrednictwem takich dokumentów jak faktury zakupu. Poprawne przetwarzanie tych dokumentów ma kluczowe znaczenie, dlatego niezbędne jest odpowiednie zdefiniowanie różnego rodzaju danych podstawowych takich jak: dane nabywców czy dostawców. Dane podstawowe i plan kont to główne elementy systemu zarządzania finansami.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Budżety

Funkcja budżetów dostarcza porównania rzeczywistych kwot z kwotami zabudżetowanymi dzięki połączeniu kont K/G, okresów, wymiarów globalnych i wymiarów budżetów.

Budżety księgi głównej

Budżet to zestawienie planowanych wydatków i przychodów. Jest to istotne narzędzie, którego używa się podczas analizy danych, aby ocenić rzeczywistą kondycję finansową firmy w odniesieniu do prognozowanych wyników.

W systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central funkcja budżetu pozwala tworzyć kilka budżetów dla tych samych okresów; tworzyć proste lub skomplikowane budżety przy pomocy kombinacji konta K/G, okresu, dwóch wymiarów globalnych i czterech wymiarów budżetów; kopiować budżety z poprzednich okresów i korygować dane rzeczywiste lub budżetowe przy pomocy współczynnika korekty; eksportować i importować budżety przy pomocy programu Microsoft Excel.

Arkusze kont

Arkusze kont służą do tworzenia zestawień kont wyszczególnionych w planie kont, dostarczając niezbędnych informacji na ich temat. Można definiować rozmaite układy arkuszy w celu określenia, jakie informacje należy wyodrębnić z planu kont. Jedną z najważniejszych funkcji arkuszy kont jest zapewnienie miejsca na obliczenia, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont. Łącząc odpowiednio typy kosztów oraz konta zapisów przepływów pieniężnych w planie kont, użytkownik może na przykład przygotowywać raporty dotyczące rachunku kosztów oraz przepływów pieniężnych. Arkusze kont można drukować oraz eksportować do pliku programu Microsoft Excel.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Współużytkowany arkusz kont

Wiersze współużytkowanego arkusza kont mogą być wykorzystane w formułach innych arkuszy kont. Celem tego rozwiązania jest ułatwienie tworzenia raportów przy użyciu narzędzia Arkusze kont. Dzięki niemu nie jest konieczne wielokrotne wprowadzanie takich samych parametrów kalkulacji kwot w danej pozycji raportu w wierszach wielu arkuszy kont. Wystarczy zdefiniowanie takiego wiersza tylko raz we współużytkowanym arkuszu kont. W pozostałych arkuszach wystarczy wskazać w wybranej pozycji definicję wiersza współużytkowanego arkusza kont, którą system ma zastosować.

Dla arkusza kont wybranego jako współużytkowany obowiązują te same zasady definiowania parametrów, jak dla innych arkuszy kont.

Zapisywanie wyników arkusza kont

Zapisanie wyników raportu utworzonego przy użyciu narzędzia Arkusze kont umożliwia kontrolowanie zmian historycznych w danych księgowych dotyczących danych okresów księgowych. Każda wersja zapisanych wyników arkuszy kont identyfikowana jest przez system według jej numeru zgodnie z wybraną serią numeracji, nadawanego automatycznie w momencie zapisywania.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Arkusze kont

Arkusze kont służą do tworzenia zestawień kont wyszczególnionych w planie kont, dostarczając niezbędnych informacji na ich temat. Można definiować rozmaite układy arkuszy w celu określenia, jakie informacje należy wyodrębnić z planu kont. Jedną z najważniejszych funkcji arkuszy kont jest zapewnienie miejsca na obliczenia, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont. Łącząc odpowiednio typy kosztów oraz konta zapisów przepływów pieniężnych w planie kont, użytkownik może na przykład przygotowywać raporty dotyczące rachunku kosztów oraz przepływów pieniężnych. Arkusze kont można drukować oraz eksportować do pliku programu Microsoft Excel.

TOP