Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń Intrastat w wymaganej formie i w określony sposób. W ich ramach przedsiębiorstwa przekazują organom celnym informacje na temat obrotu towarowego z państwami UE. Intrastat to system statystyki handlu towarami pomiędzy firmami prowadzącymi działalność na teranie Unii Europejskiej. W ramach Intrastat firmy są zobowiązane do: comiesięcznego raportowania przepływu towarów do organów statystycznych; dostarczania raportu organom podatkowym.

Odpowiednia konfiguracja systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) umożliwia sprawne przygotowanie wymaganych raportów Intrastat. Okresowe raporty Intrastat wypełniane są z wykorzystaniem dziennika Intrastat. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera narzędzia ułatwiające przygotowanie deklaracji Intrastat oraz różne inne funkcje w tym obszarze, w tym również możliwość eksportu deklaracji Intrastat w formacie pliku XML.

Microsoft Dynamics NAV 2017
TOP