Microsoft Dynamics NAV 2017

Jak można kupić system ERP - Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Dystrybucją Microsft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) zajmują się wyłącznie certyfikowani, wyspecjalizowani partnerzy. Oprócz oprogramowania, dostarczają klientom wartości dodane, w ramach usług obejmujących planowanie projektów, wdrożenie i dostosowanie oprogramowania. Głównym celem działań partnerów jest optymalizacja wdrażanych rozwiązań zgodnie z wymaganiami klientów. Niezależnie od sposobu i miejsca wdrożenia, klienci mają możliwość wyboru modelu zakupu licencji Microsoft Dynamics 365 Business Central. Zakupu licencji można dokonać w formie jednorazowej opłaty lub miesięcznego abonamentu.

Poznaj bliżej partnerów sieci partnerskiej Master League.

Licencja na serwer lub opłata abonamentowa

Licencja wieczysta na system Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) wiąże się z jednorazową opłatą. Zapewnia ona użytkownikom możliwość klasycznego lub szybkiego wdrożenia funkcjonalności ERP. Ten model licencjonowania gwarantuje dostęp do systemu użytkownikom jednoczesnym. Licencja dla użytkownika z pełnym dostępem pozwala na pełną edycję systemu ERP.

Subskrypcja oprogramowania Microsoft Dynamics 365 Business Central to model, który umożliwia minimalizację kosztów zakupu licencji na początku wdrożenia. W modelu subskrypcyjnym opłata licencyjna jest naliczana miesięcznie dla każdego użytkownika nazwanego.

system erp

Pakiet startowy

Małe i średnie firmy mogą szybko rozpocząć pracę z systemem Microsoft Dynamics 365 Business Central, nie ponosząc przy tym dużych kosztów. Pakiet startowy oprogramowania obejmuje trzech użytkowników typu Pełny Użytkownik i zawiera zestaw najważniejszych funkcjonalności.

Zestaw funkcjonalności zawarty w pakiecie startowym umożliwia klientom:

  • kontrolowanie i monitorowanie finansów przedsiębiorstwa
  • zakup i sprzedaż zapasów oraz materiałów
  • zarządzanie i rozliczanie usług w ramach prowadzonych projektów
  • zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
system erp

Pakiet rozszerzony

Firmy, które wymagają bardziej zaawansowanej funkcjonalności, mogą zakupić opcjonalnie licencję na pakiet rozszerzony. W ramach pakietu rozszerzonego możliwa jest integracja podstawowego zestawu funkcjonalności obejmującego dystrybucję i zarządzanie finansami z rozszerzeniami, takimi jak:

  • Zarządzanie produkcją – obsługa i kontrola środowiska produkcji
  • Zarządzanie magazynem – zarządzanie magazynem i czynności magazynowe

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Elastyczny. Intuicyjny. Mobilny.

system erp

System Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) jest oprogramowaniem informatycznym klasy ERP, którego głównym celem jest usprawnienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

System ERP ma za zadanie integrować procesy zachodzące we wszystkich działach w firmie. System jest wspólną bazą danych, w ramach jednej organizacji, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mają dostęp do jednolitej bazy informacji, w czasie rzeczywistym.

Zagwarantowanie dostępu do aktualnych i wiarygodnych danych jest wyzwaniem przed którym stoją przedsiębiorstwa ze wszystkich branż. Jest to najważniejszy czynnik w procesie podejmowania słusznych decyzji biznesowych. Dodatkowo, bardzo często dochodzi do sytuacji, że dane firmowe są rozproszone w kilku różnych bazach danych. Dla przykładu informacje dotyczące stanów magazynowych znajdują się w jednej bazie, a dane o klientach w osobnej. W różnych przypadkach bazy to tak zwane systemy wyspowe, które nie są ze sobą zintegrowane a na dodatek działają od siebie niezależnie.

Systemy wyspowe posiadają informacje dotyczące różnych obszarów: magazynu, produkcji, sprzedaży i klientów znajdują się w kilku firmowych bazach danych. Ponieważ nie ma możliwości współdzielenia informacji w ramach jednego systemu, korzystanie z nich jest utrudnione.

W systemach ERP nie ma tego typu ograniczeń, gdyż wszystkie dane gromadzone są w jednej, spójnej bazie danych. Jeśli użytkownik wprowadzi dane do systemu ERP, wykorzystując moduł magazynowy, dane będą widoczne w pozostałych działach w firmie.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV 2017
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

Zalety systemu ERP

system erp

System ERP działa w czasie rzeczywistym

Problemem starszych systemów dla firm był brak dostępu do danych biznesowych w czasie rzeczywistym. Informacje były uaktualniane w różnych odstępach czasu (np. raz w ciągu godziny, dnia, tygodnia albo miesiąca) za pośrednictwem zadania wsadowego. W przypadku systemów ERP dane są dostępne od razu po ich wprowadzeniu. Oznacza to że wszystkie nieprawidłowe wpisy są momentalnie widoczne, dlatego użytkownicy muszą być ostrożnie w czasie wprowadzania danych.

system erp

Procesy biznesowe w systemie ERP

Systemy klasy ERP pozwalają firmom na prowadzenie księgowości oraz zarządzanie różnymi obszarami działań. Mogą dla przykładu wspierać dystrybucję, serwis i produkcję. ERP ustawia się w tak, aby dostosować go do procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Z zasady organizacje działające w danej branży, realizują zbliżone procesy biznesowe. Jednak część z nich wdraża własne, indywidualne procesy.

system erp

Role użytkowników i autoryzacja

Mimo, że dostęp do danych w systemie ERP jest prosty, wymagana jest poprawna autoryzacja. Zakres dostępu do informacji jest zależna od roli i stanowiska danego użytkownika w organizacji.

Czasem możliwe jest przydzielenie tymczasowego dostępu do określonych danych. W takim przypadku, użytkownik może na czas urlopu upoważnić swojego podwładnego do tworzenia i zwalniania zleceń produkcyjnych. Daje to gwarancję, że nieuprawnieni pracownicy nie będą mieli dostępu do danych.

System Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada wiele zdefiniowanych ról użytkownika. Można je swobodnie modyfikować, a także generować nowe. Przypisanie określonego użytkownika do roli przekłada się na zakres dostępnych obszarów w aplikacji do których ma on dostęp.

system erp

Technologia

System Dynamics 365 Business Central opiera się na trójwarstwowej architekturze. System ERP posiada liczne narzędzia programistyczne umożliwiające odpowiednie dostosowywanie kodu i wydajne wykorzystanie dostępnych funkcjonalności.

Funkcjonalności w Microsoft Dynamics 365 Business Central

dawniej Dynamics NAV

Finanse i księgowość

System ERP znacząco upraszcza zarządzanie standardowymi procesami, danymi oraz działaniami finansowymi takimi jak księgowanie transakcji, przygotowywanie sprawozdań finansowych, obsługa kont bankowych, kosztów produkcji, zapasów czy środków trwałych.

Środki trwałe

Użytkownicy systemu ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 otrzymują w pełni zintegrowany moduł zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie aktywami firmy. 

Sprzedaż i zakupy

System ERP Microsoft Dynamics NAV zawiera liczne funkcje wspierające efektywne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz operacjami zwrotu.

Marketing

Kluczem do sukcesu w działaniach marketingowych oraz sprzedażowych jest podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie. System ERP Microsoft Dynamics NAV zapewnia stały i natychmiastowy dostęp do dokładnych informacji.

Magazyn i zarządzanie zasobami

Zarządzanie zapasami jest kluczowym obszarem każdej firmy zajmującej się dystrybucją lub produkcją.

Zarządzanie projektem

Moduł Zlecenia obsługuje typowe zadania zarządzania projektami, takie jak konfigurowanie zlecenia i planowanie zasobów, a także dostarczanie informacji niezbędnych do zarządzania budżetami i monitorowania postępu.

Raportowanie i Analityka

System ERP Microsoft Dynamics NAV pozwala łatwo i szybko generować dane analiz biznesowych. Pracę w aplikacji można rozpocząć od przygotowywania prostych raportów z poziomu planu kont.

Produkcja

Obszar Produkcja obejmuje w pełni zintegrowane funkcje, które obsługują działania związane z wyrobami gotowymi takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie.

Polska Funkcjonalność

Polska funkcjonalność to certyfikowany przez Microsoft moduł (add-on) rozszerzający podstawową wersję systemu Microsoft Dynamics NAV. Został on przygotowany przez konsultantów i tłumaczy firmy IT.integro.

Poznaj aktualne ceny Microsoft Dynamics 365 Business Central
Oblicz cenę wdrożenia

Dodatkowe rozwiązania branżowe

Microsoft Dynamics NAV 2017

Produkcja

Microsoft Dynamics NAV 2017

Handel i dystrybucja

Microsoft Dynamics NAV 2017

Logistyka

Microsoft Dynamics NAV 2017

Retail

Microsoft Dynamics NAV 2017

Usługi

Microsoft Dynamics NAV 2017

Finanse

Więcej informacji na temat poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central

TOP