Microsoft Dynamics NAV

Rozliczenia międzyokresowe

Microsoft, w nowej wersji oprogramowania, wprowadził liczne rozszerzenia w obszarze finansów.W poprzednich wersjach systemu Microsoft Dynamics NAV, dla rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów, wykorzystywane były dzienniki cykliczne, które pozwalały na zaplanowanie księgowań na określoną kwotę, w wybranym okresie czasu. Dzięki temu, wiersze dziennika wypełniane były automatycznie a księgowemu pozostawało każdorazowe cykliczne księgowanie zaplanowanych kwot. W wersji NAV 2016, dodana została nowa funkcjonalność, która pozwala na definiowanie szablonów rozliczeń międzyokresowych i ich przypisywanie do wierszy już z poziomu dokumentów sprzedażowych/zakupowych. Na kartotece szablonu istnieje możliwość określenia konta księgi głównej, wartości, metody kalkulacji, daty początkowej oraz liczby okresów rozliczeniowych. Co więcej domyślne szablony rozliczeń międzyokresowych można definiować na kartotekach zapasów, zasobów oraz kont księgi głównej. Dzięki temu, po zaksięgowaniu faktury sprzedaży/zakupu, system na podstawie szablonu i obliczonego na tej podstawie harmonogramu, automatycznie rozksięguje wszystkie wartości.

Rozliczenia międzyokresowe mogą być stosowane dla:

  • Dzienników głównych
  • Dokumentów sprzedażowych (faktur sprzedaży, faktur korygujących sprzedaży, zamówień sprzedaży, zamówień zwrotu sprzedaży)
  • Dokumentów zakupowych (faktur zakupu, faktur korygujących zakupu, zamówień zakupu, zamówień zwrotu zakupu)
  • rozszerzenia w obszarze finansów
  • rozszerzenia w obszarze finansów

Szablony wydruków Word

Od wersji NAV 2015 istnieje możliwość tworzenia szablonów wydruków dokumentów w formacie Word. W NAV 2016 dodano możliwość budowy własnych szablonów dla Wyciągów nabywcy. Dla każdego klienta możemy zbudować indywidualny szablon takiego wyciągu, dzięki czemu po wygenerowaniu wyciągów dla określonej grupy klientów, każdy z dokumentów będzie posiadał indywidualną formę dostosowaną dla danego nabywcy.

Podgląd księgowania

W NAV 2016 dodana została nowa funkcja pozwalająca na podejrzenie wyniku księgowania z punktu widzenia poszczególnych ksiąg, jeszcze przed rzeczywistym zaksięgowaniem dokumentu czy dziennika. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych błędów oraz upewnienie się, że operacja księgowania zostanie przeprowadzona poprawnie.

TOP