Jeszcze wydajniejsze przepływy pracy

Przepływy pracy (ang. workflows) to forma przepływu informacji pomiędzy osobami, które biorą udział w procesie. Najczęściej jest tu mowa o przepływie dokumentów (faktur, zamówień, umów). Aby organizacja pracy była sprawna i wydajna, firmy korzystają z profesjonalnego oprogramowania, który automatyzuje zachodzące procesy. Funkcja Przepływy pracy, wchodząca w skład pakietu funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV 2016, ma na celu usprawnienie pracy grupowej, ułatwienie komunikacji między pracownikami, uproszczenie procesów oraz podniesienie efektywności realizowanych działań. Poznaj bliżej możliwości, jakie daje Twojej firmie funkcjonalność Przepływy Pracy.

NAV 2016 umożliwia modelowanie rzeczywistych procesów biznesowych z uwzględnieniem najlepszych praktyk branżowych. Koncepcja przepływów pracy w systemie Microsoft Dynamics NAV bazuje na trzech elementach:

Akceptacja

poszczególne zadania, zapasy, dokumenty można blokować aż do momentu akceptacji przez upoważnioną osobę

Powiadomienie

użytkownik jest informowany o zdarzeniach w systemie i o koniecznych działaniach

Automatyzacja

poszczególne typowe zadania w ramach procesu są wykonywane automatycznie przez system Microsoft Dynamics NAV, który przeprowadza jednocześnie odpowiednie obliczenia

Microsoft Dynamics NAV
TOP