Czym jest e-everything?

System ERP jest otwarty na integrację z dostawcami zewnętrznych usług elektronicznych, zarówno w zakresie wysyłania, jak i odbioru faktur w postaci elektronicznej. Microsoft Dynamics NAV 2016 wspiera międzynarodowe standardy stosowane przy wymianie dokumentów elektronicznych, jak GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej), GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny), międzynarodowe kody jednostek miary, waluty, kodów podatkowych i inne. Dla dokumentów wysyłanych elektronicznie możliwa jest budowa tzn. profili, na które składają się określone zasady obsługi dokumentów (np. wysyłka e-mail, wydruk). Profile te mogą być domyślnie przypisywane do nabywców, dostawców, grup nabywców/dostawców.

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV

Zarządzanie dokumentami oraz technologia OCR

W NAV 2016 wprowadzona została możliwość obsługi tzw. dokumentów przychodzących. Mogą nimi być zarówno dokumenty otrzymane w postaci elektronicznej, jak i dokumenty zeskanowane. Dzięki współpracy z zewnętrznymi usługami OCR, dokumenty przychodzące, np. faktury od dostawców, mogą być automatycznie rejestrowane w systemie ERP. Źródłem dokumentu może być również jego zdjęcie, wykonane poprzez klienta na smartfonie lub aplikację Office Lens. Każdy dokument zarejestrowany w systemie jest archiwizowany oraz może zostać włączony do procesu akceptacji, który wywoływany jest przez odpowiedni przepływ pracy. Przepływy pracy są także wykorzystywane w celu automatyzacji określonych czynności związanych z przetwarzaniem dokumentów, np. automatyczne wysyłanie i odbieranie dokumentów, do i z usługi OCR.

Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna jest modułem usprawniającym wprowadzanie i wysyłanie przelewów do oprogramowania dostarczonego przez bank. Ponadto moduł ten umożliwia import pliku z wyciągami bankowymi do systemu Microsoft Dynamics NAV 2016 oraz ich automatyczne rozliczenie.

Import kursów wymiany NBP

W Microsoft Dynamics NAV możliwa jest ewidencja transakcji wielowalutowych. System ERP umożliwia zdefiniowanie walut i ewidencję kursów wymiany obowiązujących przy przeliczaniu transakcji w wybranej walucie, w danym okresie. Dodatkowo zostało wprowadzone ułatwienie ewidencji kursów wymiany polegające na importowaniu ich z Internetu, z miejsca, w którym są udostępniane przez Narodowy Bank Polski.

TOP