Szybsze wdrożenie

 • RapidStart Upgrade (Narzędzie umożliwiające automatyczne przeniesienie wszystkich modyfikacji z wersji NAV2013 do NAV2015).

Łatwiejsza obsługa

 • Dynamics NAV na tablet
 • Udoskonalony interfejs
 • Łatwiejsza obsługa
 • Integracja z Office 365
 • Raportowanie w Microsoft Word
 • Bezpośrednie wysyłanie dokumentów pocztą e-mail

Użyteczność

Szczegółowy opis wybranych nowości Microsoft Dynamics NAV 2015

 

Aplikacja na tablet

Od wersji Microsoft Dynamics NAV 2015 system może być używany za pomocą czterech rodzajów dostępu:

 • aplikacja systemu Windows
 • aplikacja przeglądarkowa
 • aplikacja programu SharePoint
 • aplikacja na tablet

Czyli teraz można pracować w systemie niezależnie od rodzaju przeglądarki (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) oraz niezależnie do rodzaju systemu (Microsoft Windows, Android, Apple iOS). Dzięki temu Microsoft wprowadza w życie strategię dostępu do systemu z każdego miejsca i o każdej porze. Nowy rodzaj dostępu za pomocą aplikacji na tablet umożliwia stały wgląd do aktualnych danych w systemie Dynamics NAV oraz tworzenie nowych dokumentów, zapewniając przy tym pełne bezpieczeństwo i poufność danych.

Co ważne mimo, że aplikacja działa na tabletach, nie wymaga dodatkowych modyfikacji, ponieważ każdy rodzaj dostępu jest zarządzany bezpośrednio przez platformę Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV

Udoskonalony interfejs

Udoskonalenia interfejsu w Microsoft Dynamics NAV 2015 sprawiają, że system jest bardziej intuicyjny dla użytkownika końcowego, pozwalając:

 • szybciej wprowadzać dane do systemu dzięki wyróżnieniu pól obowiązkowych
 • sprawniej przetwarzać dokumenty poprzez automatyczne uzupełnianie pól
 • łatwiej przeglądać dokumenty, korzystając z sekcji podsumowania dokumentu
 • zwiększyć wydajność użytkowników dzięki pracy z intuicyjnymi widokami

W celu zwiększenia efektywności pracy wyposażyliśmy Microsoft Dynamics NAV narzędzia ułatwiające użytkownikowi szybkie i sprawne tworzenie dostosowanych analiz biznesowych (BI) wraz ze wskaźnikami KPI.

Łatwiejsza obsługa

Uproszenie obsługi systemu ERP jest podstawowym celem przy tworzeniu rozwiązań dla małych przedsiębiorstw. Dlatego też w wersji Dynamics NAV 2015 wprowadzony został nowy typ wielozadaniowego użytkownika – pracownika małej firmy, który realizuje w swojej pracy zadania z kilku obszarów. Z myślą o tym w nowej wersji systemu opracowano 160 zmian, które mają na celu uproszczenie i przyśpieszenie pracy.

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV

Integracja z Microsoft Office 365

Microsoft Dynamics NAV 2015 i Office 365 to rozwiązania, dzięki którym Twoja firma może nie tylko obniżyć koszty, ale także zdynamizować i usprawnić swoją działalność. Integracja tych dwóch rozwiązań to gwarancja wydajniejszego przepływu procesów i informacji, większego komfortu pracy oraz spotęgowanych korzyści:

 • dostęp do pakietu Office 365 i Microsoft Dynamics NAV z jednego miejsca ( jedno logowanie)
 • płynna wymiana danych pomiędzy systemem Microsoft Dynamics NAV i arkuszami Excel
 • współdzielenie danych za pomocą portalu SharePoint
 • tworzenie zaawansowanych raportów w Microsoft Excel na podstawie danych z systemu Dynamics NAV
 • dodawanie notatek do Microsoft Dynamics NAV i ich udostępnianie innym użytkownikom w ramach programu OneNote
 • możliwość wizualizacji danych za pomocą PowerPivot
 • tworzenie raportów z wykorzystaniem narzędzia Power View

Łatwiejsze raportowanie w Microsoft Word

Teraz wygląd każdego raportu można edytować, używając jednego z najpopularniejszych narzędzi do edycji dokumentów – Microsoft Word. Oczywiście poprzednie narzędzia do raportowania są nadal dostępne. Dodatkowo użytkownik otrzymuje do dyspozycji narzędzie prostego wyboru szablonu ułatwiające wydruk dokumentów. Jest ono szczególnie przydatne w drukowaniu szablonów faktur zarówno w języku polskim jak i obcym dla różnych klientów np. krajowych, zagranicznych, hurtowych, detalicznych.

Microsoft Dynamics NAV
NAV 2017

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Wprowadzenie nowej usługi do konwersji danych bankowych umożliwia przekształcenie elektronicznych wyciągów bankowych do formatu, który można sprawnie zaimportować do systemu Dynamics NAV 2015.

Użytkownicy mogą wykorzystać tą usługę również do eksportu poleceń przelewu do formatu obsługiwanego przez bank, z którego korzystają. Co ważne, Microsoft Dynamics NAV 2015 współpracuje z systemami bankowymi w ponad 25 krajach!

Bezpośrednie wysyłanie dokumentów pocztą e-mail

Microsoft Dynamics NAV 2015 umożliwia teraz bezpośrednie wysyłanie ofert sprzedażowych, zamówień, faktur sprzedażowych oraz faktur korygujących przy pomocy zintegrowanej poczty e-mail. Na każdej stronie znajduje przycisk przedstawiający kopertę, który pozwala użytkownikowi wysłać dokument bezpośrednio z bieżącego widoku. Do wysłanego dokumentu można oczywiście załączyć krótką wiadomość.

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI to zestaw narzędzi i dodatków, które umożliwiają wizualizację danych, prezentację nowych raportów oraz nowoczesną współpracę zespołu.

Usługa BI to element Microsoft Excel, który podobnie jak Power Query, Power Pivot, Power View i Power Map, poszerza możliwości i potencjał Microsoft Excel. Dodatek Power BI współpracuje z Microsoft Dynamics NAV 2015 poprzez serwis webowy ODATA.

Nowe funkcje systemu ERP w poszczególnych obszarach

Zarządzanie finansami

 • Pełna zgodność z polskimi przepisami
 • Rachunek kosztów oraz budżetowanie
 • Środki trwałe
 • Kadry i płace
 • Wielowalutowość i konsolidacja
 • Prognoza przepływów pieniężnych
 • Zarządzanie serwisem
 • Zarządzanie i rozliczanie projektów
 • Analizy kontrolingowe i wielowymiarowe

Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Sprzedaż i marketing
 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
 • Obsługa zakupów i dostaw
 • Optymalizacja planowania zapotrzebowania
 • Kody kreskowe i RFID
 • Zatwierdzanie zamówień zakupu i sprzedaży
 • Śledzenie nr partii, serii numeracji, dat ważności
 • Magazyn wysokiego składowania (WMS)
 • Analizy dostępności zapasów w czasie

Produkcja MRP / MRP II

 • Zlecenia, komponenty BOM oraz marszruty
 • Zarządzanie kompletacją
 • Kontrola jakości
 • Produkcja procesowa i farmaceutyczna
 • Konserwacje i przezbrojenia
 • Kalkulacje i harmonogramowanie (MPS)
 • Analizy kosztów produkcji
TOP