Uwolnij potencjał Twoich pracowników, dzięki przejrzystym zasadom i dobrej organizacji, rozwiniesz biznes i zwiększysz szansę na jego sukces.

W systemie ERP wprowadzono szereg udogodnień. Wszystko po to, aby pozwolić użytkownikom:

 • lepiej wykonywać codzienne zadania
 • podejmować skuteczniejsze decyzje
 • aktywnie kształtować rozwój firmy
Microsoft Dynamics NAV

Nowości technologiczne

 

Elastyczność

Dzięki rozwiązaniu Klienta sieci Web pracujesz wszędzie, gdzie tylko chcesz – wystarczy dostęp do Internetu!

 • Rozwój środowiska raportującego – oferuje szeroki wybór rodzajów prezentacji danych
 • Rozwój narzędzi wymiany danych XML port – dzięki temu integracja NAV 2013 z systemami zewnętrznymi jest jeszcze prostsza
 • Klient dostosowany do roli użytkownika – pozwala na większe możliwości dopasowania interfejsu do wymagań użytkownika
 • Poszerzone możliwości administracyjne – rozbudowane opcje zarządzania uprawnieniami użytkowników

Produktywność

 • Współpraca z bazą danych Microsoft SQL 2012 – szybsze działanie i obliczenia w systemie
 • Rozwój środowiska programistycznego – zwiększone możliwości dopasowania systemu do potrzeb Klienta
 • Obsługa podglądu kodu (Debugging) – polepszenie jakości wprowadzanych modyfikacji
 • Optymalizacja systemu – zwiększenie wydajności przetwarzania danych
 • Wsparcie dla szybkiego wdrożenia – nowa droga w metodyce prowadzenia projektów
 • Integracja z Windows 8 – łatwiejszy dostęp do funkcji systemu

Użyteczność

 • Microsoft Dynamics NAV Portal Framework dla Microsoft SharePoint 2010 – umożliwia łatwiejszy dostęp do danych.
 • Zwiększenie obsługi bezpieczeństwa – wzmocnienie bezpieczeństwa udostępnianych danych

Nowości funkcjonalne

 

Elastyczność

Rozszerzona funkcjonalność magazynu wysokiego składowania (WMS) – pozwala na dokładniejsze odwzorowanie procesów logistycznych.

 • Rozszerzona obsługa zleceń – zapewnia lepsze wsparcie obsługi „pracy w toku”
 • Obsługa usług płatniczych (Payment Services) – wspomaga integrację z usługami płatniczymi

Produktywność

 • Prognozowanie przepływów pieniężnych – dzięki temu zarzadzanie gotówką przedsiębiorstwa jeszcze nigdy nie było tak proste i przejrzyste.
 • Rachunek kosztów – zapewnia sprawniejsze zarzadzanie kosztami
 • Zarządzanie kompletacją – usprawnia obsługa uproszczonej produkcji
 • Zaawansowane planowanie zapotrzebowania (MRP) – niezbędne narządzie do efektywnego planowania logistyki
 • Rozbudowa graficznych analiz biznesowych (Business Intelligence) – funkcjonalność, która pozwala zwiększyć możliwości prezentacji danych

Użyteczność

 • Integracja z aplikacją Microsoft OneNote – ułatwia dostęp do przechowywanych treści
 • Rozbudowana funkcjonalność menu „Wst9zki” – dzięki nowemu rozmieszczeniu przycisków odnalezienie danych funkcji jest jeszcze prostsze

Szczegółowy opis wybranych nowości Microsoft Dynamics NAV 2013

 

Klient sieci Web

To rozwiązanie umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do danych systemu Microsoft Dynamics NAV w Internecie – zwłaszcza dla rozproszonych wielooddziałowych przedsiębiorstw oraz dla instalacji w Chmurze (Cloud Computing). Każdy użytkownik za pomocą przeglądarki internetowej może skorzystać z przyjaznego interfejsu, dostosowanego do roli użytkownika, umożliwiającego swobodne przeglądanie i edycję danych.

Uruchomienie rozwiązania Klienta sieci Web jest bardzo proste. Nie wymaga wdrażania żadnych dodatkowych programów czy stosowania zaawansowanych konfiguracji. Wystarczy zainstalować Klienta Microsoft Dynamics NAV na serwerze internetowym i nadać prawa dostępu użytkownikom.

Klient sieci Web w Microsoft Dynamics NAV obsługuje różne przeglądarki, takie jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Safari na różnych urządzeniach przenośnych, takich jak Windows Phone, Android, czy iOS dla iPhone i iPad.

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV

Nowoczesne raporty

Wraz z wersją NAV 2013 firma Microsoft przebudowała ponad 700 raportów i rozszerzyła funkcjonalności ponad 200 z nich do najnowszego standardu Microsoft Dynamics NAV 2013 Report UX.

Dzięki nowym raportom użytkownicy mogą skorzystać z takich funkcji jak dynamiczne sortowanie, grupowanie danych lub wklejanie graficznych analiz. Ponadto przebudowane raporty działają znacznie szybciej, co ma duże znaczenie w codziennej pracy użytkowników.

Przepływy pieniężne

Zrozumienie zasad, na jakich opiera się płynność finansowa przedsiębiorstwa, to podstawa właściwego prognozowania płynności finansowej w firmie.

Analiza przepływu środków pieniężnach nie zawsze jest łatwa. Z pomocą przychodzi system Microsoft Dynamics NAV 2013, który zawiera szereg narzędzi usprawniających właściwe zarzadzanie finansami. Oprogramowanie Dynamics NAV 2013 pozwala na tworzenie różnych wariantów ustalania przewidywanych przychodów, niezbędnych do obliczania nadwyżki lub deficytu środków pieniężnach. Na podstawie tych analiz, użytkownik może podjąć odpowiednie decyzje, jak np. zmniejszenie kredytu dla nadwyżki lub znalezienie finansowania zewnętrznego, jeśli występuje deficyt.

Do prognozy można dołączyć wartości z wielu źródeł systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 – księgi głównej, sprzedaży i marketingu, obsługi zakupu oraz usług.

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV

Graficzna analiza dostępności zapasów w czasie oraz według zdarzeń

Wśród nowości zastosowanych w Microsoft Dynamics NAV 2013 znajdziemy udoskonalony system graficznej analizy dostępności zapasów w magazynie. Dzięki tej funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV 2013 pozwala skuteczniej zarządzać stanami magazynowymi, zmieniającymi się na przestrzeni czasu oraz zdarzeń. Analizy są tworzone na bieżąco, na podstawie m.in. konkretnych dokumentów zakupu, produkcji, sprzedaży i przesunięć międzymagazynowych.

Usprawnione planowanie dostaw

Microsoft Dynamics NAV 2013, dzięki udoskonalonym zaawansowanym mechanizmom sugerowania i optymalizacji zamówień, jeszcze skuteczniej wspiera zarzadzanie planowaniem zapotrzebowania i logistyki. Wprowadzone usprawnienia obejmują m.in. nowe opcje definiujące zarzadzanie logistyką w czasie, tworzenie harmonogramów dostaw oraz wsparcie dla realizacji dostaw względem poziomu dostępności (przepełnienia) magazynu.

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV

Zarządzanie kompletacją

Microsoft Dynamics NAV 2013 został wzbogacony o szeroki zestaw narzędzi do zarządzania kompletacją. Nowe funkcjonalności są w pełni zintegrowane z modułami sprzedaży, planowania i zakupów. Dzięki temu przedsiębiorstwa, które dostarczają produkty poprzez łączenie składników w prostych procesach (kompletacja), mogą to robić bez potrzeby zarządzania pełni produkcją.

Wzbogacone zarzadzanie kompletacją doskonale wspiera strategii Just-in-time zapasów oraz umożliwią dostosowanie zamówień do wymagań Klienta. Element zestawu jest zdefiniowany jako element sprzedaży zawierający zespół BOM. Można ustawić elementy zestawu do montażu na zamówienie dla Klienta lub montowane na magazyn.

Funkcjonalność zarządzania kompletacją połączona jest następującymi procesami: montaż elementów, zamówienia kompletacji, zamówienia zakupu oraz obsługa magazynu.

Rachunek kosztów

Nowy moduł rachunku kosztów umożliwią alokowanie budżetowanych i rzeczywistych kosztów działań, działów, produktów i projektów do analizy rentowności firmy. Pozwala to m.in. na pełniejsze zdefiniowanie typów oraz centrów kosztów, co znacznie ułatwia ich analizę (skąd pochodzą, który składnik powinien ponieść wskazane koszty itp.). Ponadto rachunek kosztów pozwala na

przeniesienie konta księgi głównej rachunku wyników lub utworzenie własnego wykresu typów kosztów. Można także połączyć miejsca powstawania kosztów i koszt obiektów w księdze głównej i uzupełnić je sumami częściowymi.

Microsoft Dynamics NAV

Nowości w Microsoft Dynamics NAV 2013 pojawiły się w następujących obszarach:

Zarządzanie finansami i usługami

 • Pełna zgodność z przepisami prawa
 • Rachunek kosztów oraz budżetowanie
 • Środki trwałe
 • Kadry i płace
 • Wielowalutowość i konsolidacja
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych
 • Zarządzanie serwisem
 • Zarządzanie projektami

Zarządzanie handlem i logistyką

 • Obsługa zakupów i dostaw
 • Sprzedaż i marketing
 • Zarządzanie relacjami z Klientami (CRM)
 • Optymalizacja planowania zapotrzebowania
 • Kody kreskowe i RFID
 • Zatwierdzanie zamówień zakupu i sprzedaży
 • Magazyn wysokiego składowania
 • Śledzenie nr partii, serii, dat ważności

Produkcja MRP / MRP II

 • Zlecenia, BOMy oraz marszruty
 • Kontrola jakości
 • Produkcja procesowa
 • Konserwacje i przezbrojenia
 • Kalkulacje i harmonogramowanie
 • Zarządzanie kompletacją

Analizy i raportowanie

 • Analizy kontrolingowe i wielowymiarowe
 • Analizy centrów kosztu – MPK
 • Analizy Treemap
 • Analizy dostępności zapasów w czasie
 • Graficzne analizy biznesowe
TOP

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X