Aktualności

integracji Microsoft Dynamics NAV 2017 z Office 365
środa, 01 marca 2017 / Opublikowane w Microsoft Dynamics NAV 2017
Integracja systemu ERP z oprogramowaniem Microsoft Office 365 rozpoczęła się już przy wersji Microsoft Dynamics NAV 2013. Od tego czasu, twórcy pogłębiają kompilację. Celem jest stworzenie kompletnego rozwiązania, które zapewni wartości dodane użytkownikom systemu Dynamics NAV– możliwość korzystania z usług i programów, wchodzących w pakiet Office 365. Oparty na integracji Koncepcja integracji rozwiązań Microsoft powstała
Wymiana danych i dokumentów w systemie ERP
piątek, 10 lutego 2017 / Opublikowane w Microsoft Dynamics NAV 2017
Funkcjonalności w ramach wymiany danych i dokumentów elektronicznych o nazwie e-everything, zostały wprowadzone do Microsoft Dynamics NAV już  w wersji NAV 2016. Najnowsza odsłona jest rozbudową możliwości systemu ERP, w ramach współpracy z serwisami internetowymi. E-everything w NAV 2016 Przy zeszłorocznej wersji systemu ERP, Microsoft zadbał o to, by została ona otwarta na integrację z
Cortana Intelligence
piątek, 03 lutego 2017 / Opublikowane w Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft konsekwentnie dąży do stworzenia kompletnego systemu ERP dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którego funkcjonalność wyróżniałaby go na rynku. Integrowałby aplikacje Microsoft, kumulując ich możliwości. Koncepcja ta widoczna jest także przy wersji Microsoft Dynamics NAV 2017. Prognozowanie sprzedaży Jedną z nowości systemu ERP jest wbudowana aplikacja, pozwalająca na precyzyjne prognozowanie sprzedaży. Cortana
NAV 2017
środa, 01 lutego 2017 / Opublikowane w Microsoft Dynamics NAV 2017
Strategia Microsoft od lat zmierza do integracji rozwiązań biznesowych tak by funkcjonalności przenikały się i uzupełniały. Najnowsza wersja Microsoft Dynamics NAV 2017 jest kontynuacją panującego trendu. Jeszcze mocniej połączyła możliwości systemu ERP z takimi rozwiązaniami jak Office 365, Power BI, Microsoft Azure, czy Microsoft Dynamics CRM. Pojawiło się również kilka nowych, ciekawych funkcji, które na
piątek, 13 maja 2016 / Opublikowane w Microsoft Dynamics NAV 2017
Zapraszamy do kolejnej części z cyklu Księgowanie w Microsoft Dynamics NAV Korygowanie kursów wymiany Korygowanie kursów wymiany (wycena bilansowa) to przeliczanie otwartych rozrachunków nabywców i dostawców oraz środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych według jednego, wybranego kursu wymiany. Korekta jest przeprowadzana co najmniej raz w roku. Ponadto funkcjonalność posiada możliwość uruchomienia skryptu
poniedziałek, 29 lutego 2016 / Opublikowane w Microsoft Dynamics NAV 2017
System ERP – MS Dynamics NAV 2016, daje wiele możliwości w zakresie księgowania. W dzisiejszym artykule, przedstawiamy kolejne funkcjonalności zawarte w najnowszej wersji oprogramowania ERP. Wielojęzyczność Dzięki tej funkcjonalności użytkownik systemu ERP ma możliwość wprowadzania zamiennych opisów zapasów magazynowych i drukowania raportów w wielu językach (na przykład faktur – w języku odbiorcy). Opisy w danym
poniedziałek, 08 lutego 2016 / Opublikowane w Microsoft Dynamics NAV 2017
Czym jest księgowanie? Według definicji, księgowanie jest dokonywaniem zapisów w księgach rachunkowych. Dotyczą one zaszłości gospodarczych, które mają wpływ na zmianę stanu firmy. Bazą dla zapisów są dowody księgowe. Ważne, by zapisy księgowe zawierały między innymi typ zaszłości, jej datę, kwotę, dane identyfikujące określony dokument. Jest to wówczas dowód księgowy. Zapis dokonywany jest w tym
TOP