Funkcjonalność Zarządzanie serwisem (serwis) wspiera realizację usług serwisowych, zapewniając jednocześnie o ich wysoki poziom oraz satysfakcję nabywców. Dzięki dostępnym funkcjom użytkownik może:

 • uzyskać szybki dostęp do historii serwisu nabywcy;
 • prognozować potrzeby nabywców;
 • zarządzać w czasie rzeczywistym danymi powiązanymi ze zleceniami, takimi jak: data, godzina, przypisany technik.
Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Zlecenia serwisowe

Użytkownicy mogą rejestrować w systemie wszelkie kwestie i problemy posprzedażowe, takie jak:

 • zgłoszenia serwisowe;
 • planowane usługi;
 • zlecenia serwisowe;
 • zgłoszenia naprawy.

Zgłoszenia serwisowe mogą być definiowane przez nabywcę lub generowane automatycznie w systemie zgodnie z warunkami określonymi w umowie serwisowej.

Dane niezbędne do obsługi zlecenia serwisowego można wprowadzić, pobierając je z biura obsługi klienta lub warsztatu. Użytkownik może też rejestrować w systemie jednorazowe zlecenia serwisowe. Program zapewnia także dostęp do pełnej historii zleceń serwisowych, ofert zleceń serwisowych oraz funkcji zarządzania przedmiotami zastępczymi z poziomu dziennika zleceń serwisowych.

Warto zauważyć, że w zleceniach serwisowych, podobnie jak w dokumentach sprzedaży, dostępne są także okienka informacji.

Ceny serwisu

Stabilna polityka cenowa to jedna z metod kontroli świadczonych usług oraz powiązanych z nimi kosztów. Gwarantuje ona zwiększenie rentowności operacji związanych z serwisem. Funkcjonalność zarządzania cenami serwisu w obszarze Zarządzanie serwisem dostarcza efektywne narzędzia, które wspierają realizację strategii cenowej niezależnie od jej złożoności.

Dzięki funkcjonalności użytkownik może definiować różne grupy cenowe serwisu, które bazują na:

 • przedmiotach serwisu (lub ich grupach);
 • typach usterek, których dotyczy określone zadanie serwisu.

Zdefiniowane grupy cenowe mogą obowiązywać przez ograniczony czas lub dotyczyć określonego nabywcy lub waluty. Jako szablonów służących do przydzielania określonych cen do określonych zadań serwisu można używać struktur kalkulacji cen. Możliwe jest na przykład przypisanie określonych przedmiotów serwisu oraz typów prac ujętych w cenie serwisu. Aby zapewnić stosowanie właściwych cen, można przypisać ceny stałe, minimalne lub maksymalne, zależnie od

warunków umów zawartych z nabywcami. Statystyki grup cenowych serwisu umożliwiają śledzenie każdej grupy cenowej serwisu.

Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017

Przedmioty serwisu

Użytkownik ma możliwość utworzenia bazy danych obejmującej wszystkie przedmioty serwisu i części, a także:

 • informacje o umowach;
 •  zarządzanie komponentami;
 • odwołania do zestawienia komponentów;
 • informacje o warunkach gwarancji.

Informacje na temat uzgodnionych czasów reakcji serwisu zawarte są w umowie serwisowej (SLA - Service Level Agreement). Użytkownicy mogą również:

 • rejestrować wszystkie przedmioty serwisu, części zamienne oraz ich numery seryjne;
 • erjestrować oraz śledzić sprzęt zastępczy, z którego korzystają technicy;
 • łączyć sprzęt serwisowy z dziennikiem przedmiotu serwisu;
 • śledzić wszystkie części zamienne oraz wyposażenie;
 • przeglądać kluczowe wskaźniki wydajności dotyczących przedmiotów serwisu;
 • śledzić informacje o przedmiotach serwisu z poziomu kartoteki przedmiotu serwisu.

Umowy serwisowe

W systemie ERP Microsoft Dynamics NAV można tworzyć umowy serwisowe, określając w nich poziom serwisu. Użytkownik może korzystać z informacji w następujących obszarach:

 • historia umów;
 • przedłużenie umów;
 • szablony umów.

Funkcjonalność umów serwisowych umożliwia również rejestrowanie danych dotyczących:

 • poziomów serwisu;
 • czasów reakcji;
 • poziomów rabatów.
 • historia serwisowa umowy zawiera informacje na temat: zużytych przedmiotów serwisu; części; roboczogodzin.

Dzięki funkcjonalności umów serwisowych użytkownik ma możliwość elastycznego fakturowania a także szacowania opłacalności umów oraz ofert serwisowych.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Planowanie i alokacja zadań

Dzięki funkcjom planowania oraz alokacji zadań użytkownik może przypisywać pracowników do zadań serwisowych. Narzędzia planowania umożliwiają także rejestrowanie bardziej szczegółowych danych, na przykład statusu zadań serwisowych. Pracowników działu serwisu oraz techników wykonujących naprawy u nabywcy filtruje się według ich dostępności oraz kwalifikacji. W obszarze planowania i alokacji zadań można przeglądać i analizować:

 • zdefiniowane priorytety zadań serwisowych;
 • poziom obciążenia serwisu;
 • eskalację zadań.

Planowanie i alokacja zadań

Kolejka zleceń

Dzięki funkcji kolejki zleceń użytkownik może automatyzować zadania wsadowe, a także:

 • generować prewencyjne zlecenia serwisowe;
 • przedłużać umowy serwisowe;
 • fakturować umowy serwisowe.

Kolejka zleceń umożliwia również określenie czasu, kiedy program ma automatycznie sprawdzać oraz uruchamiać zadania wsadowe.

Poznaj bliżej system Dynamics NAV
Pobierz folder Nowości w systemie ERP!

TOP